Wytyczne dotyczące czynności służbowych dla funkcjonariuszy Gestapo pracujących w komendzie Sicherheitspolizei und SD w Radomiu z 1940 r.

Sebastian Piątkowski

Streszczenie w języku polskim


Geheime Staatspolizei (Gestapo), czyli Tajna Policja Państwowa uznawana jest za jedną z najbardziej zbrodniczych formacji nazistowskiego państwa niemieckiego. W latach 1939-1945 tworzyła ona wydział w komendzie Sicherheitspolizei und SD (Policji Bezpieczeństwa i Służba Bezpieczeństwa) w Radomiu, będącym stolicą jednego z dystryktów Generalnego Gubernatorstwa. Prowadzeniu przez funkcjonariuszy Gestapo skrajnie brutalnych działań eksterminacyjnych wobec ludności polskiej i żydowskiej, towarzyszyły obowiązki związane z pracą biurową. Kompletowanie akt oraz tworzenie i systematyczne uzupełnianie kartotek o najróżniejszym charakterze miało doprowadzić docelowo do całkowitego rozpoznania struktur polskiego ruchu oporu, a następnie do jego unicestwienia. Wydane w 1940 r. wytyczne dla czynności służbowych miały usystematyzować pracę funkcjonariuszy Gestapo, czyniąc ją bardziej efektywną. Wytyczne obejmują szereg zagadnień pracy policyjnej, począwszy od czynności kancelaryjnych, a skończywszy na kontaktach z agentami.


Słowa kluczowe


Gestapo; Sicherheitspolizei; Radom; ruch oporu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie:

Komendant Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Radomiu, sygn. 105/3.

Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach:

Sąd Okręgowy w Częstochowie, sygn. 562/344, t. 1.

Kronika Krystyny Wojciechowskiej, w: Kronika Orła Białego, red. T. Sikora, A. Gajewski, Skarżysko-Kamienna 2009.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników śledztwa w sprawie zbrodniczej działalności hitlerowskiego 111 batalionu policji („pacyfikacje hubalowskie”), w: Terror hitlerowski na wsi kieleckiej. Wybór dokumentów źródłowych, oprac. A. Jankowski, L. Kaczanowski, S. Meducki, „Rocznik Świętokrzyski” 1988, 15.

Borodziej W., Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruch oporu w GG 1939–1945, Warszawa 1985.

Böhler J., Mallmann K.-M., Matt häus J., Einsatz gruppen w Polsce, Warszawa 2009.

Brociek W.R., Zginęli, abyśmy mogli żyć. Polegli, zamordowani i zaginieni w okresie II wojny światowej mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicy, Ostrowiec Świętokrzyski 2009.

Crankshaw E., Gestapo, Warszawa 2001.

Delarue J., Historia Gestapo, Warszawa 2011.

Góral J., Eksterminacja inteligencji polskiej w Piotrkowskiem w pierwszym roku okupacji hitlerowskiej (1939–1940), „Archiwum i Badania nad Dziejami Regionu”, 1999, 2.

Jankowski A., Domański T., Represje niemieckie na wsi kieleckiej 1939–1945, Kielce 2011.

Piątkowski S., Radom w latach wojny i okupacji niemieckiej (1939–1945), Lublin–Warszawa 2018.

Piątkowski S., Więzienie niemieckie w Radomiu 1939–1945, Lublin 2009.

Piątkowski S., Z badań nad genezą i przebiegiem Akcji AB – Ausserordentliche Berfi edungsaktion w dystrykcie radomskim (listopad 1939 – lipiec 1940 r.), w: Początki okupacji niemieckiej w dystrykcie radomskim (wrzesień 1939 – czerwiec 1941). Materiały sesji popularnonaukowej odbytej w Radomiu 14 października 1999 roku, red. H. Kisiel, „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego” 2001, 36, 1–4.

Pietrzykowski J., Akcja AB na Ziemi Częstochowskiej i Radomszczańskiej, w: Ausserordentliche Befriedungsaktion 1940. Akcja AB na ziemiach polskich. Materiały z sesji naukowej (6–7 listopada 1986 r.), red. Z. Mańkowski, Warszawa 1992.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2023.55.785-808
Data publikacji: 2023-07-20 09:57:14
Data złożenia artykułu: 2023-05-04 08:11:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 126
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 92

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2023 Sebastian Piątkowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.