Идеал чиновника и российская действительность начала ХІХ века в записках Р. М. Цебрикова

Viktoriya Ivashchenko

Streszczenie w języku polskim


Artykuł analizuje pamiętniki znanego rosyjskiego tłumacza, pisarz i muzykologa Romana Maksymowicza Cebrikowa (1763–1817). Jego wspomnienia przedstawiają podróż odbytą z Sankt Petersburga do Charkowa zimą lat 1813–1814. Cebrikow kreuje w nich obraz idealnego urzędnika w realiach prowincji rosyjskiej początku XIX wieku.

Słowa kluczowe


R. M. Cebrikow; pamiętniki; wojna 1812 roku; Charków

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Арзуманова М. А., Цебриков Роман Максимович, [w:] Словарь русских писателей 18 в., wyd. 3, Санкт Петербург 2010.

Багалей Д. И., Миллер Д. П., История города Харькова за 250 лет его существования (1655–1905), t. 2, ХІХ-начало ХХ в., Харьков 1993.

Козлов С. А., Мир и война, долг и свобода в восприятии писателя и переводчика Романа Цебрикова, [w:] От Лейпцига до Очакова. Дневниковые записки Р. М. Цебрикова. 1785–1788, Санкт Петербург 2009.

Татаринцев А. Г., Прототипы героев «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, „Русская литература”, 1972, nr 1.

Цебрикова М. К., Русский человек. Из воспоминаний, „Современник”, ks. 7, 1911.

Цебриков Р. М., Описание двухлетней петербургской жизни, [w:] От Лейпцига до Очакова. Дневниковые записки Р. М. Цебрикова. 1785–1788, pod red. С. А. Козловa, Санкт Петербург 2009.

Шторм Г., Потаенный Радищев: Вторая жизнь «Путешествия из Петербурга в Москву», wyd. 2 uzupełnione i poprawione, Москва 1968.

Шуринов А. С., Иван Иванович Бахтин (1756–1818) – государственный деятель и поэт – доверенное лицо Александра I. http://forums.vif2.ru.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.39.59
Data publikacji: 2015-12-16 11:31:41
Data złożenia artykułu: 2015-12-10 10:25:50


Statystyki


Widoczność abstraktów - 902
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 634

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Viktoriya Ivashchenko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.