Więzienie w Kielcach w czasie powstania styczniowego

Jacek Legieć

Streszczenie w języku polskim


W czasie powstania styczniowego na terenie Kielecczyzny toczyły się zacięte walki. W związku z tym więzienie w Kielcach z prowincjonalnego zakładu karnego w mieście powiatowym stało się jednym z ważniejszych miejsc odosobnienia w Królestwie Polskim. Koncentrowano w nim więźniów z całej południowej części guberni radomskiej. Tekst niniejszy jest próbą przedstawienia – w oparciu o dokumenty archiwalne i relacje więźniów – warunków panujących w tym czasie w kieleckim więzieniu i wpływu, jaki na los więźniów miały osoby nadzorujące ich pobyt w więzieniu, zwłaszcza naczelnik wojenny generał Onufry Czengery.

Słowa kluczowe


Kielce; więzienie; powstanie styczniowe; Królestwo Polskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berg M., Zapiski o polskich spiskach i powstaniach, cz. VI, Warszawa 1906.

Caban W., Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1832–1873, Warszawa 2001.

Caban W., Z dziejów powstania styczniowego w rejonie Gór Świętokrzyskich, Warszawa–Kraków 1989.

Fajkosz E., Powstanie styczniowe w świetle ksiąg stanu cywilnego, „Rocznik Świętokrzyski” 1971, t. 2, s. 123–156.

Janeczek Z., Terror i przemoc w relacjach śląskiej prasy na przykładzie polskiego powstania 1863 roku, „Siemianowicki Rocznik Muzealny” 2010, nr 9, s. 15–77.

Stefański Ł., Więzienie w Kielcach w latach 1826–1918, Kielce 2010 (na prawach rękopisu).

Urbański K., Kielce w okresie powstania styczniowego, Kielce 1996.

Максутов В. П., История 25-го пехотного Смоленского полка за два века его существования (1700–1900), С.-Петербург 1901.

Русский Биографический Словарь, t. 22, С.-Петербург 1905.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.39.95
Data publikacji: 2015-12-16 11:31:41
Data złożenia artykułu: 2015-12-10 10:57:17


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1258
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 880

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Jacek Legieć

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.