Naczelnicy organów administracji probierczej w Królestwie Polskim w latach 1882–1915. Noty biograficzne

Krzysztof Latawiec

Streszczenie w języku polskim


Artykuł ma za zadanie przybliżenie not biograficznych urzędników kierujących administracją probierczą na terytorium Królestwa Polskiego w końcu XIX i początku XX w. Urzędnicy ci posiadali specjalistyczne wykształcenie wyższe. Legitymowali się wieloletnim okresem zatrudnienia w administracji górniczej lub nadzorującej wydobycie kruszców i ich obrotem.

Słowa kluczowe


Królestwo Polskie; administracja specjalna; kruszce; probierz

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Górak A., Latawiec K., Administracja specjalna w Królestwie Polskim w latach 1839–1918, Lublin 2015.

Версилов Н. П., Яков Николаевич Ляпунов (некролог), „Горный Журнал” 1904, nr 4.

Заблоцкий Е. М., Деятели горной службы дореволюционной России. Краткий биографичес-кий словарь, Санкт Петербург 2004.

Черепнин Н. П., Императорское Воспитательное Общество Благородных девиц. Исторический очерк. 1764–1914, t. 3, Петроград 1915.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.39.259
Data publikacji: 2015-12-16 11:31:46
Data złożenia artykułu: 2015-12-10 12:25:59


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1121
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1337

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Krzysztof Latawiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.