Polityka administracji orenburskiej w sprawie islamizacji Stepu Kazachskiego i przyczyny jej zmiany w latach 60. XIX w.

Siergiej W. Lubiczankowski

Streszczenie w języku polskim


Imperium Rosyjskie po opanowaniu Stepu Kazachskiego prowadziło politykę administracyjną, której celem był pełny nadzór nad miejscową ludnością. Sposobem na to było wspieranie islamu, co miało ugruntować wpływy rosyjskie poprzez działalność skierowanego tu lojalnego wobec władzy duchowieństwa muzułmańskiego. Pod koniec pierwszej połowy XIX w. nastąpiło jednak osłabienie kontroli nad mułłami. Wobec tego należało zweryfikować pierwotną politykę wobec ludności Stepu.


Słowa kluczowe


Kazachstan; Imperium Rosyjskie; islamizacja; polityka administracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Алимбаева Б. Б., Политика российского правительства в отношении оренбургских казахов в XVIII–XIX вв., Москва 2008.

Евреинов А., Внутренняя или Букеевская киргиз-кайсацкая орда, Оренбург 1851.

Ислам в Российской империи. Законодательные акты, описания, статистика, oprac. Д. Ю. Арапов, Москва 2001.

Lyubichankovskiy S., Local Administration in the Reform Era and After: Mechanisms of Authority and their Efficacy in Russia, „Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History” 2012, Vol.13, nr 4, s. 861–875.

Местное управление в пореформенной России: механизмы власти и их эффективность: сводные материалы заочной дискуссии, Екатеринбург-Ижевск 2010.

Немецкие исследователи в Казахстане, cz. 1, przekład z j. niemieckiego Л. А. Захаровa, oprac. И. В. Ерофеева, Алматы 2006.

Очерки зауральской степи Внутренней или Букеевой Орды, Москва 1859.

Франк А., Татарские муллы среди казахов и киргизов в XVIII–XIX вв., [w:] Культура, искусство татарского народа: истоки, традиции, взаимосвязи. Материалы международной конференции посвященной 70 летию со дня рождения Ф. Х. Валеева, Казань 1993.

Харузин А. Н., Степные очерки (Киргизская Букеевская орда). Странички из записной книжки, Москва 1888.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.159
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:20
Data złożenia artykułu: 2016-04-26 11:25:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 998
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 617

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Siergiej W. Lubiczankowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.