Динамика российского законодательства о Казахской степи в XIX в.

Dmitrij V. Vasilev

Streszczenie w języku polskim


Imperium Rosyjskie po opanowaniu stepów kazachskich podjęło kroki prawne umożliwiające sprawne zarządzanie tymi terenami. Stąd też wydano odpowiednie zarządzania ustanawiające struktury administracyjne. Autor analizuje w swojej pracy akty prawne regulujące aparat zarządzania Stepem Kazachskim w XIX w. Omawia system administracyjny działający na tym obszarze w czasie rządów carów Mikołaja I, Aleksandra II i Aleksandra III.

Słowa kluczowe


Imperium Rosyjskie; Kazachstan; prawodawstwo; administracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Васильев Д. В., Россия и Казахская степь: административная политика и статус окраины. XVIII – первая половина XIX века, Москва 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.171
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:20
Data złożenia artykułu: 2016-04-26 12:15:02


Statystyki


Widoczność abstraktów - 787
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 731

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dmitrij V. Vasilev

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.