Формирование казахской советской бюрократии в 1920-е годы: большевизация или этнизация?

Dina A. Amanzholova

Streszczenie w języku polskim


Utworzenie państwa sowieckiego, jego transformacja oraz stabilizacja w latach 20. i 30. XX w. na przykładzie formowania się i restrukturyzacji elit politycznych Kazachskiej Autonomicznej Republiki Rad, stanowiącej organiczną część nomenklatury Związku Sowieckiego, obrazuje dynamikę kultury politycznej i ambiwalentny charakter etnopolityki sowieckiej. Personalizacja stosunków zarządu i podwładności, dynamika rozwoju aparatu biurokratycznego oraz jego kultura świadczą o wielowątkowym charakterze wzajemnych stosunków społeczeństwa tradycyjnego i o pojawiających się czynnikach modernizacyjnych. Ważnymi kwestiami były sposoby wzmocnienia kultury politycznej państwowości federacyjnej drogą konsolidacji elity rządzącej oraz wzmocnienia obopólnych relacji między władzami centralnymi Związku Sowieckiego a władzami republik wchodzących w jego skład. Autorka analizuje procesy zachodzące w formowaniu się biurokracji sowieckiej w Kazachstanie. Przedstawia stopień i płaszczyzny jej unifikacji lub modyfikacji pod wpływem czynników etnicznych i społecznych, a także osobliwości i procesy modernizacyjne zachodzące w jej obrębie.

Słowa kluczowe


Kazachstan; Związek Sowiecki; bolszewizacja; biurokracja; polityka

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Абоян А. Ф., Деятельность КРАЙКК-РКИ Казахстана в области партийного строительства и совершенствования государственного аппарата в 1926–1933 гг., Алма-Ата, 1967.

Аманжолова Д. А., Казахское общество в 1-й четверти XX века: проблемы этноидентификации, [w:] Россия и Казахстан: проблемы истории (XX – начало XXI вв.), Москва 2006.

Вопросы истории Компартии Казахстана, выпуск 6, Алма-Ата 1969.

Костырченко Г. В., Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм, Москва 2003, [Электронный ресурс]. URL: http://krotov.info/libr_min/11_k/os/tyrchenko_6.html.

Огайон И., Седентаризация казахов в СССР при Сталине. Коллективизация и социальные изменения (1928–1945 гг.), Алматы 2009Яковенко О. А., История административно-территориального деления Центрального Казахстана в XX веке, „Вестник КарГУ” 2005, nr 2(38).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.195
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:22
Data złożenia artykułu: 2016-04-26 12:50:43


Statystyki


Widoczność abstraktów - 995
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 718

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dina A. Amanzholova

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.