Anna Dymmel: Księgozbiory domowe w Lublinie w pierwszej połowie XIX wieku. Lublin 2013, 533 s., sum.

Antoni Krawczyk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Nie posiada
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2016.41.307
Data publikacji: 2016-09-29 09:33:22
Data złożenia artykułu: 2016-04-26 19:29:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Antoni Krawczyk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.