Wilhelm II a kwestia przystąpienia Bułgarii do pierwszej wojny światowej. Kilka uwag na marginesie książki P. Szlanty Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów, Książka i Wiedza, Warszawa 2015, ss. 376

Dariusz Faszcza

Streszczenie w języku polskim


Ostatni cesarz Niemiec Wilhelm II Hohenzollern należy do grona postaci, które budziły i nadal budzą żywe zainteresowanie historyków. Będąc jednym z najbardziej wpływowych władców swoich czasów odcisnął on silne piętno na polityce światowej. Dzięki jego postawie podczas pierwszej wojny światowej Bułgaria związała swoje losy z Niemcami. Kwestia ta latem 1915 r. była jednym z priorytetów niemieckiej polityki zagranicznej, w której aktywny udział brał władca Niemiec.


Słowa kluczowe


Wilhelm II Hohenzollern; Niemcy; Bułgaria; pierwsza wojna światowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aronson T., Cesarze niemieccy 1871–1918, tłum. M. Czarnecka, Kraków 1998.

Aronson T., Zwaśnieni monarchowie. Europejskie trony w przededniu katastrofy 1914 roku, przekł. A. Glondys, Kraków 2014 (wyd. II).

Clay C., Król, cesarz, car, tłum. G. Waluga, Warszawa 2007.

Constant S., Foxy Ferdinand, 1861–1948. Tsar of Bulgaria, London 1979.

Crampton R.J., Bulgaria, Oxford 2007.

Gotlib U., B”lgariâ v meždunarodnata polityka (1914–1915), „Izvestiâ na Instituta za Istoriâ BAN” 1974, 23.

Hartau E., Wilhelm II, tłum. A. Marcinek, Lublin 1995.

Ilčev I., B”lgariâ i Antantata prez p”rvata svetovna vojna, Sofiâ 1990.

Klejn Z., Bułgaria: szkice z dziejów najnowszych, Pułtusk 2005.

Ludwig E., Wilhelm II, tłum. J. Zylberowa, Warszawa 1930.

Nofi A.A., Comparative Divisional Strengths During World War I: East Central European Belligerents and Theaters, [w:] War and Society in East Central Europe, vol. 19: East Central European Society in World War I, eds. B. Király, N.F. Dreisziger, New York 1985.

Nowaczyński A., Wilhelm Imperator 1888–1918, 9 listopada, Katowice 1928.

Oskierko M., Wilhelm II. Awanturniczy Kaiser, Warszawa 1932.

Pisarev Û.A., Velikie deržavy i Balkany nakanune pervoj mirovoj vojny, Moskva 1985.

Pissari M., Bulgarian Crimes against Civilians in Occupied Serbia during the First World War, „Balcanica” 2013, 44.

Podwojski A., Kaiser Wilhelm II, Warszawa 1919.

Schad M., Hohenzollernowie, tłum. M. Urbański, Warszawa 2004.

Statelova E., Gr”nčarov S., Istoriâ na nova B”lgariâ (1878–1944), t. III, Sofiâ 1999.

Todorova C., Istoriâ na v’nešniâ d”žaven d”lg na B”lgariâ (1878–1990 g.), t. I. Dramatično načalo (1878–1918), Sofiâ 2009.

Wereszycki H., Koniec sojuszu trzech cesarzy, t. III, Warszawa 2010 (wyd. II).
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.311
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:25
Data złożenia artykułu: 2016-04-27 10:20:44


Statystyki


Widoczność abstraktów - 845
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 575

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Dariusz Faszcza

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.