Andrzej Chwalba Samobójstwo Europy. Wielka Wojna 1914– 1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014, ss. 645+2 nlb, il., 7 mapek

Jan Lewandowski

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bator J., Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, Kraków 2005.

Batowski H., Rozpad Austro-Węgier 1914–1918. (Sprawy narodowościowe i działania dyplomatyczne), wyd. 2, Kraków 1982.

Chwalba A., Historia Polski 1795–1918, Kraków 2000.

Dąbrowski J., Wielka wojna 1914–1918 na podstawie najnowszych źródeł, t. 1–2, Warszawa 1937.

Die Militärvwerwaltung in den von den österreichisch-ungarischen Truppen besetzten Gebieten, Wien 1928.

Hanusch F., Die Regelung der Arbeiterverhältnisse im Kriege, Wien 1927.

Hausner A., Die Polenpolitik der Mittelmächte und die ősterreichisch-ungarische Militärverwaltung in Polen während des Weltkrieges, Wien 1935.

Holzer J., Molenda J., Polska w pierwszej wojnie światowej, wyd. 3, Warszawa 1973.

Izdebski E., Bitwa pod Komarowem. 26 sierpnia–2 września 1914 r., Warszawa 1931.

Izdebski E., Bitwa pod Zamościem 26–27 sierpnia 1914 r., „Bellona” 1929, t. 33.

Loewenfeld-Russ H., Die Regelung der Volksernährung im Kriege, Wien 1926.

Łossowski P., Litwa, Warszawa 2001.

Najdus W., Galicja w pierwszym roku działań wojennych, [w:] Historia Polski, t. 3, cz. 3, 1914–1918 red. Ż. Kormanowa i W. Najdus, Warszawa 1974.

Nałęcz T., Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław 1984.

Osadczy W., Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w Rosji, Lublin 2007.

Pajewski J., Odbudowa państwa polskiego 1914–1918, Warszawa 1978.

Pajewski J., Pierwsza wojna światowa 1914–1918, Warszawa 1991.

Paluszyński T., Walka o niepodległość Estonii 1914–1920, Poznań 2007.

Plaschka R. G., Haselssteiner H., Suppan A., Innere Front. Militärassistenz, Widerstand und Umsturz in der Donaumonarchie 1918, Bd. 1–2, Mǘnchen 1974.

Polska w czasie Wielkiej Wojny, t. 2–4, red. M. Handelsman, Warszawa 1932–1939.

Vojcechovsky S., Bitwa u Tomaszowa a Komarowa, Praha 1935.

Wereszycki H., Historia Austrii, Wrocław 1972.

Белой А., Галицийская битва, Москва-Ленинград 1929; Ősterreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918, 2 Aufl., Bd. 1, Wien 1931.

История Латвии, Рига 2005.

Мороз В., Украина в двадцатом веке. Этап первый 1900–1920 гг., Москва 2005.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.325
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:26
Data złożenia artykułu: 2016-04-27 10:34:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 831
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 1135

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Jan Lewandowski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.