Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672

Iwona Ewa Górnicka

Streszczenie w języku polskim


Niniejszy tekst jest edycją źródłową niepublikowanego dotąd pisma politycznego pt. Pasja męki Mikołaja Prażmowskiego prymasa gnieźnieńskiego wedle Lublina pisana 1672. Pismo to pochodzi z okresu panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i odnosi się do wydarzeń, jakie miały miejsce w Rzeczypospolitej w drugiej połowie 1672 r. Tekst ukazuje działania podejmowane przez prymasa M. Prażmowskiego i współpracujących z nim malkontentów, którzy próbowali wówczas zmusić króla Michała do abdykacji.

 


Słowa kluczowe


Mikołaj Prażmowski, konfederacja, Michał Korybut Wiśniowiecki, Rzeczpospolita

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła rękopiśmienne

Biblioteka Jagiellońska w Krakowie: rkps 108.

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej: rkps 1188.

Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

Passio Nicolai Prazmowski secundum Lublinum scripta 1672 in Decembre, rkps 8610.

Źródła drukowane

Diariusz kołowania i konfederacji pod Gołębiem i Lublinem w 1672 roku wraz z aktem konfederacji, oprac. A. Przyboś, K. Przyboś, Wrocław 1972.

Pisma polityczne z czasów rokoszu zebrzydowskiego 1606–1608, t. 2, wyd. J. Czubek, Kraków 1918.

Prażmowski M., Wywód niewinności w zadaniu niesłusznem i na temże ufundowanym wyroku, przeciwko mnie, księdzu Mikołajowi na Prażmowie i Nieporęcie Prażmowskiemu, stolicy Apostolskiej na zawsze posłowi, Prymasowi i pierwszemu Xiążęciu Korony polskiej i W. X. Litewskiego, tudzież JW. JP. Samuelowi wojewodzie płockiemu, WP. Wojciechowi chorążemu nadwornemu i staroście łomżyńskiemu i JMX. Franciszkowi opatowi sieciechowskiemu sekretarzowi w. koron. Prażmowskim, braciom moim rodzonym, przez konfederację w obozie pod Gołębiem w październiku r. p. 1672, w: Pamiętniki historyczne, t. 1, wyd. L. Hubert, Warszawa 1861.

Opracowania

Instrukcja wydawnicza do źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Przyboś A., Prażmowski Mikołaj Jan, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 28, 1984–1985.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.43.337-343
Data publikacji: 2018-02-24 20:38:27
Data złożenia artykułu: 2016-12-16 18:34:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 808
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 702

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Iwona Ewa Górnicka

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.