Inne-miejsca pamięci - przypadek Urbex History

Wojciech Piasek

Streszczenie w języku polskim


W artykule prezentuję wyniki badań nad zjawiskiem obecnym w kulturze współczesnej określanym jako urbex (urban exploration). Podejmuję tylko jedno z wielu zagadnień, jakie nasuwają się podczas obserwacji tego fenomenu kulturowego. Stawiam pytanie: Czym są miejsca eksplorowane w kontekście deklarowanych zainteresowań historycznych przedstawicieli urban exploration? Przeprowadzona analiza jest studium przypadku. Badam jedną z grup zajmujących się miejską eksploracją – Urbex History. Stwierdzam, że w przeciwieństwie do miejsc pamięci Pierre’a Nory, które są „konwencjonalnie” dostępne, odwiedzane i doświadczane, miejsca eksplorowane przez członków Urbex History są heterotopiami. W kontekście pamięci historycznej są one nieoczywistymi kulturowo miejscami pamięci – tytułowymi innymi-miejscami pamięci. Inne-miejsca pamięci i związana z nimi pamięć są wynikiem alternatywnego doświadczania przeszłości oraz innego jej praktykowania niż w przypadku miejsc pamięci. Odmienna jest także treść pamięci zogniskowana w tych miejscach. Inne-miejsca pamięci są częścią pamięci popularnej i kultury popularnej, które we współczesnej kulturze odgrywają kluczową rolę w relacji z przeszłością.


Słowa kluczowe


kultura popularna, miejsca pamięci, historiografia, pozaakademickie formy historii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Opracowania

Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, Warszawa 2013.

Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, Warszawa 2010.

Czaja D., Nie-miejsca. Przybliżenia, rewizje, w: Inne przestrzenie, inne miejsca. Mapy i terytoria, red. D. Czaja, Wołowiec 2013.

Foucault M., Inne przestrzenie, „Teksty Drugie” 2005, 6.

Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.

Kreis G., Pierre Nora – lepsze rozumienie i krytyka, w: Konteksty pamięci. Antologia, red. K. Kończal, Warszaw 2014.

Nieszczerzewska M., Miejska eksploracja. Aktywacja bez interwencji?, „Kultura i Historia” 2016, 30, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/5980 [dostęp: 27 XII 2017].

Nieszczerzewska M., Turystyczna eksploracja alternatywnego dziedzictwa, „Turystyka Kulturowa” 2016, 3.

Nieszczerzewska M., Vanitas. Ruina jako przestrzeń (bez)graniczna, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica III” 2015.

Nora P., Między pamięcią a historią. Les lieux de mémoire, „Tytuł Roboczy. Archiwum” 2009, 2.

Piasek W., Etnografia myśli potocznej w dziedzinie pozaakademickich relacji z przeszłością. Myśl potoczna jako przedmiot badań historii historiografii, „Historia@Teoria” 2017, 4.

Pokojska W., Turystyka miejsc niechcianych – poradzieckie garnizony w Polsce Zachodniej, „Turystyka Kulturowa” 2016, 2.

Pokojska W., Zapomniane dziedzictwo, urban exploring, „Zarządzanie w Kulturze” 2015, 16.

Stronciwilk A., Ruiny. Groza i fascynacja, „Art Papier” 2012, 204.

„Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” 2013, 4.

Źródła internetowe

https://www.facebook.com/pg/historiazapomnianych/about/?ref=page_internal [dostęp: 27 XII 2017].

https://patronite.pl/urbexhistory: dostęp 27.12.2017 [dostęp: 27 XII 2017].

http://www.infiltration.org/ethics-nodisclaimer.html [dostęp: 27 XII 2017].

https://www.youtube.com/user/urbexhistory/about [dostęp: 27 XII 2017].

https://www.youtube.com/user/urbexhistory [dostęp: 27 XII 2017].

https://www.youtube.com/user/urbexhistory [dostęp: 27 XII 2017].

https://www.youtube.com/channel/UCqraNkpnVQiLDTow1LZuxyw [dostęp: 27 XII 2017].

https://www.youtube.com/user/NaszaRzeczywistosc/featured [dostęp: 27 XII 2017].

https://www.youtube.com/user/sietra [dostęp: 27 XII 2017].

https://www.youtube.com/channel/UCuOdHq5tfz1jTO3Y2p7vk1A [dostęp: 27 XII 2017].

https://www.youtube.com/user/paciej123/featured [dostęp: 27 XII 2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.46.273-281
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:38
Data złożenia artykułu: 2018-01-08 11:03:47


Statystyki


Widoczność abstraktów - 830
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 447

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Wojciech Piasek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.