Jak pamiętamy 4 czerwca 1989 roku – wizerunki przeszłości w wypowiedziach umieszczanych w Internecie

Alicja Gałczyńska

Streszczenie w języku polskim


Sposób mówienia/ pisania o przeszłości, interpretowania faktów, odzwierciedla system wartości autora, jego (utrwalony w języku) obraz świata. W artykule analizuję wspomnienia dotyczące ważnej dla Polaków daty – 4.06.1989. Wypowiedzi zamieszczane na Facebooku (głównie w rocznicę czerwcowych wyborów, kilka dni przed lub po 4.06.2016 i 4.06.2017r.) oraz materiały przysyłane do portalu tvn24.pl w odzewie na ogłoszoną w roku 2009 akcję Album o 4 czerwca 1989. Teksty te traktuję jako przykłady historii mówionej, będącej zbiorem ludzkich emocji i doświadczeń. Jest to akt pamięci świadków, bezpośrednich uczestników wydarzeń, akt, który zawiera/ może zawierać wiele przerysowań, nadinterpretacji, często też błędów i nieścisłości.

Omawiane teksty pokazują, że dla wielu ludzi wybory z 1989 roku były wydarzeniem naprawdę ważnym, najważniejszym, „jednym z najszczęśliwszych dni w życiu”, wiązały się z nimi silne, pozytywne emocje – radość, szczęście, nadzieja.  Takie były, albo – tak są pamiętane.


Słowa kluczowe


historia mówiona; pamięć; wybory 1989; wspomnienia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Printed sources

Wałęsa L., Droga do prawdy. Autobiografia, Warszawa 2008.

Studies

Bartmiński J., Historia mówiona – interdyscyplinarna i wieloaspektowa, in: Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, eds. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, Lublin 2014.

Bartmiński J., O wartościach słowa mówionego, in: Historia mówiona w świetle etnolingwistyki, eds. S. Niebrzegowska-Bartmińska, S. Wasiuta, Lublin 2008.

Bąba S., Liberek J., Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa 2002.

Erlli A., Cultural Memory Studies: An Introduction, in: Cultural Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook, eds. A. Erll, A. Nünning, Berlin 2008.

Filipkowski P., Historia mówiona i wojna. Doświadczenie obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych, Wrocław 2010.

Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Warszawa 2009.

Grzenia J., Komunikacja językowa w Internecie, Warszawa 2008.

Internet jako przedmiot badań językoznawczych, eds. E. Kołodziejek, R. Sidorowicz, Szczecin 2017.

Kołodzińska M., Cyberpamięć i inne formy upamiętniania w przestrzeni Internetu jako czynnik kształtowania kultur pamięci miast, ‘Media – Kultura – Komunikacja Społeczna’ 2015, 11/3.

Larkowska M., Badacz w archiwum danych jakościowych, in: Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, eds. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, Lublin 2014.

Levinson P., Nowe nowe media, Kraków 2010.

Marcjanik M., Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

Marczewska M., Językoznawca wobec ’oral history’, in: Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, eds. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, Lublin 2014.

Maruszewski T., Pamięć autobiograficzna, Gdańsk 2005.

Maruszewski T., Psychologia poznania, Gdańsk 2002.

Portelli A., The Death of Luigi Trastulli and Other Stories. Form and Meaning in Oral History, Alabama–Nowy York 1991.

Romanowski R., Współczesny język potoczny: analiza i charakterystyka w kontekście aktualnych zjawisk kulturowych, ‘Pisma Humanistyczne’ 2004, 6.

Uniwersalny słownik języka polskiego, vol. 3, ed. S. Dubisz, Warszawa 2003.

Współczesny język polski, ed. J. Bartmiński, Lublin 2001.

Wójcicka M., Historia mówiona – między historią a pamięcią, in: Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, eds. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, Lublin 2014.

Web sources

Bańko M., Olej w głowie, Poradnia językowa PWN; https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/olej–w–glowie;15050.html [accessed on: 17 VI 2018].

Gruza E., Dlaczego nie pamiętamy – czyli etapy formowania się zeznań, http://www.edukacjaprawnicza.pl/dlaczego-nie-pamietamy-czyli-etapy-formowania-sie-zeznan-2/) [accessed on: 21 X 2017].

‘My zamiast ja’ Poradnia Językowa PWN, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/my–zamiast–ja;9741.html [accessed on: 17 VI 2018].

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1379&Itemid=50, [accessed on: 20 X 2017].

http://dzieje.pl/aktualnosci/jaroslaw-kaczynski-4-czerwca-1989-r-piekny-dzien [accessed on: 20 X 2017].

http://kodolsztyn.blogspot.com/2017/06/dzien-4-czerwca-1989-roku-pamietam.html [accessed on: 20 X 2017].

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20484501,rzeczpospolita–grillowa–grill–pojawil–sie–w–latach–90–razem.html [accessed on: 17 VI 2018].

http://www.democracyok.org/2017/06/03/sluchaj-to-jest-lawina-2/ [accessed on: 20 X 2017].

http://www.polskieradio.pl/10/482/Artykul/1772092,4-czerwca-1989-roku-Wtedy-wybralismy-wolnosc [accessed on: 20 X 2017].

http://www.rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1379&Itemid=50 [accessed on: 20 X 2017].

http://wyborcza.pl/1,95891,20193416,moje-wspomnienie-4-czerwca-1989.html [accessed on: 20 X 2017].

https://menway.interia.pl/styl–zycia/ciekawostki/news–polska–pasja–czyli–co–krok–to–grill,nId,445150 [accessed on: 17 VI 2018].

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Myspace&section=0&veaction=edit&oldid=51678257&wteswitched= 1 [accessed on: 6 VI 2017].

https://sjp.pwn.pl/szukaj/komuna.html [accessed on: 17 VI 2017].

https://www.facebook.com/groups/1174082126009009/permalink/1402979176452635/ [accessed on: 20 X 2017].

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1406641772722278&id=785082194878242 [accessed on: 20 X 2017].

https://www.facebook.com/search/str/4+06+1989/keywords_blended_posts [accessed on: 20 X 2017].

https://www.facebook.com/search/str/4+06+1989/keywords_blended_posts?filters_rp_creation_time=%7B%22name%22%3A%22creation_time%22%2C%22args%22%3A%22%7B%5C%22start_year%5C%22%3A%5C%222017%5C%22%2C%5C%22end_year%5C%22%3A%5C%222017%5C%22%7D%22%7D [accessed on: 18 X 2017].

https://www.tvn24.pl/kontakt,9/wybory-wazniejsze-niz-przemycone-zloto,98099.html [accessed on: 20 X 2017].

https://www.tvn24.pl/raporty/album-o-4-czerwca-1989-r,213 [accessed on: 20 X 2017].

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/wiedzielismy-ze-w-polsce-nie-bedzie-juz-tak-samo,96550.html [accessed on: 20 X 2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2020.49.545-564
Data publikacji: 2020-12-21 13:06:25
Data złożenia artykułu: 2018-01-09 12:35:51


Statystyki


Widoczność abstraktów - 999
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 453

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Alicja Gałczyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.