Wojna o wojnę. Spór o wystawę Muzeum II Wojny Światowej

Rafał Wnuk

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono dyskusję z lat 2008–2017 wywołaną początkowo przez wstępne założenia Muzeum II Wojny Światowej, a następnie przez samą ekspozycję. Autor stawia tezę, że spór ten wynika z różnicy postrzegania polskiej tożsamości i polskiego patriotyzmu, konfliktu między polskością rozumianą jako etniczno-emocjonalna wspólnota narodowa a państwową polskością obywatelską. Jest to też jednocześnie spór między zwolennikami historii afirmatywnej, wywołującej poczucie narodowej dumy, a tymi, którzy uważają, że istotą historii jest krytyczna refleksja nad przeszłością. 


Słowa kluczowe


Muzeum II Wojny Światowej, polityka pamięci, tożsamość narodowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrobaczyński J., Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej, autorzy Rafał Wnuk, Paweł Machcewicz, Oliwia Gałka-Olejko, Łukasz Jasiński, współpraca Jan Daniluk, Gdańsk 2016 (artykuł recenzyjny), „Res Gestae. Czasopismo Historyczne” 2016, 30.

Darski Ł., Emocjonalnie o Muzeum II Wojny Światowej, http://ibedeker.pl/relacje/lukasz-darski-emocjonalnie-o-muzeum-ii-wojny-swiatowej/ [dostęp: 11 IX 2017].

Gawin D., Oczekujemy szacunku dla naszej historii, „Rzeczpospolita” 3 XII 2008, http://www.rp.pl/artykul/228189-Oczekujemy-szacunku-dla-naszej-historii-.html [dostęp: 2 IX 2017].

Jarosław Kaczyński w AKO Poznań, 26 września 2015, relacja filmowa, 37–39. minuta, https://www.youtube.com/watch?v=E8Ggp24Y_G0 [dostęp: 18 IX 2017].

Kania D., Bitwa o pamięć. Koniec pedagogiki wstydu, „Gazeta Polska” 2017, 44, gazeta_polska_2017_10_31_bitwa_o_pamiea__pdf_k.pdf [dostęp: 20 IX 2017].

Kochanowski J., O jaką wojnę walczyliśmy?, „Gazeta Wyborcza” 4 II 2009, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/5256841/O-jaka-wojne-walczylismy [dostęp: 3 IX 2017].

Kosiewski P., Wystawa zbójecka, „Tygodnik Powszechny” 27 II 2017, https://www.tygodnikpowszechny.pl/wystawa-zbojecka-146922 [dostęp: 10 V 2018].

Kula M., Bębenek historii plemiennej, „Gazeta Wyborcza” 2 I 2009, http://classic.wyborcza.pl/archiwumGW/5239140/Bebenek-historii-plemiennej [dostęp: 3 IX 2017].

Machcewicz P., Muzeum zamiast zasieków, „Gazeta Wyborcza” 8 XI 2007 (261).

Machcewicz P., Majewski P.M., Muzeum II Wojny Światowej – zarys koncepcji programowej, „Przegląd Polityczny” 2008, 91/92.

Machcewicz P., Wnuk R., Muzeum zwykłych ludzi, „Rzeczpospolita” 7 VIII 2016, http://www.rp.pl/Plus-Minus/308049932-Pawel-Machcewicz-i-Rafal-Wnuk-o-Muzeum-II-Wojny-Swiatowej.html [dostęp: 8 IX 2017].

Makowski J., Katolicyzm tak, Bóg nie, Newsweek.pl 16 VI 2017, http://www.newsweek.pl/opinie/jaroslaw-makowski-katolicyzm-tak-bog-nie,artykuly,411780,1.html [dostęp: 12 IX 2017].

Marszalec J., Wnuk R., Muzeum II Wojny Światowej? Nie. Muzeum Wielkiej Polski. Śmierć wrogom ojczyzny!, 8 XI 2017, http://wyborcza.pl/7,75968,22620819,muzeum-ii-wojny-swiatowej-nie-muzeum-wielkiej-polski-smierc.html [dostęp: 10 IX 2017].

Muller A., Poetyka i polityka. Muzeum II Wojny Światowej, http://laboratorium.wiez.pl/2017/11/15/poetyka-i-polityka-muzeum-ii-wojny-swiatowej/ [dostęp: 25 XI 2017].

Niwiński P., Recenzja programu funkcjonalno-użytkowego wystawy głównej przygotowanej przez Muzeum II wojny światowej w Gdańsku autorstwa prof. dr hab. Pawła Machcewicza, dr hab. Piotra Majewskiego, dr Janusza Marszalca, dr hab. prof. KUL Rafała Wnuka, stan na styczeń 2016 r., http://www.cultures-of-history.uni-jena.de/fileadmin/editorial/articles/Logemann_Museum_WWII/Recenzja_Niwinski.pdf [dostęp: 22 XII 2018].

Ostre słowa Jarosława Kaczyńskiego o Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, http://niezalezna.pl/103075-ostre-slowa-jaroslawa-kaczynskiego-o-muzeum-ii-ws-w-gdansku [dostęp: 15 IX 2017].

Polska wyjątkowość. Z Janem Żarynem rozmawia Cezary Gmyz, „Rzeczpospolita” 4 XI 2008, http://www.rp.pl/artykul/214327-Polska-wyjatkowosc-.html [dostęp: 12 VIII 2017].

Pomian K., Muzeum pojednania, „Przegląd Polityczny” 2008, 91/92.

Prof. Paweł Machcewicz: Muzeum II Wojny Światowej pokaże Polskę na szerszym tle, https://wiadomosci.wp.pl/prof-pawel-machcewicz-muzeum-ii-wojny-swiatowej-pokaze-polske-na-szerszym-tle-6031572967723649a [dostęp: 15 IX 2017].

Semka P., Dziwaczny pomysł na muzeum II wojny światowej, „Rzeczpospolita” 28 X 2008, https://archiwum.rp.pl/artykul/817616-Dziwaczny-pomysl-na-muzeum-II-wojny-swiatowej.html [dostęp: 6 VIII 2017].

Semka P., Gmyz C., Przypominajmy światu polską historię, „Rzeczpospolita” 3 XI 2008, http://www.rp.pl/artykul/213790-Przypominajmy-swiatu-polska-historie-.html [dostęp: 4 VIII 2017].

Snyder T., Poland vs. History, „New York Review of Books” 3 V 2016; http://www.nybooks.com/daily/2016/05/03/poland-vs-history-museum-gdansk/ [dostęp: 20 IX 2017].

Spór o Muzeum. Wokół polskości i historii, „Przegląd Polityczny” 2017, 144.

Sprawozdanie stenograficzne z 29 posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. 20 listopada 2008 r., http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/535759F621D11EB3C1257508004B8E2A/$file/29_b_ksiazka.pdf [dostęp: 28 VIII 2017].

Stawikowska E., Klub „Gazety Polskiej” w Muzeum II Wojny Światowej. „Ta wystawa jest obrzydliwa”, wyborcza.pl Trójmiasto, http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,22546578,klub-gazety-polskiej-w-muzeum-ii-wojny-ta-wystawa-jest-obrzydliwa.html [dostęp: 30 IX 2017].

Szarota T., Zakusy. Z Tomaszem Szarotą rozmawia Magdalena Bajer, „Odra” 2017, 10.

Wnuk R., Atrakcyjna historia pogranicza, „Rzeczpospolita” 18 XI 2008, https://www.rp.pl/artykul/220946-Atrakcyjna--historia-pogranicza-.html [dostęp: 7 VIII 2017].

Wnuk R., Machcewicz P., Gałka-Olejko O., Jasiński Ł., Muzeum II Wojny Światowej. Katalog wystawy głównej, Gdańsk 2016.

Wokół idei Muzeum II Wojny Światowej. Zapis dyskusji, „Przegląd Polityczny” 2008, 91/92.

Zapis debaty w: Spór o Muzeum. Wokół polskości i historii, „Przegląd Polityczny” 2017, 144.

Żaryn J., Recenzja wewnętrzna: Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, s. 12, http://www.muzeum1939.pl/object.php/act/sho/oid/ddb2639b93aea6fe19bddd01aab694ce [dostęp: 25 III 2017].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.46.335-350
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:43
Data złożenia artykułu: 2018-02-01 10:45:59

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Rafał Wnuk

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.