Żony Feliksa, prokuratora Judei

Roman Deiksler

Streszczenie w języku polskim


W artykule podjęta została próba przedstawienia żon Feliksa – prokuratora Judei w latach 52–58/60 po Chr. Namiestnik miał związać się z trzema kobietami, z których dwie znane są bliżej. Autor podejmuje się rozwiązania problemu pokrewieństwa pierwszej z nich – Druzylli Mauretańskiej z Kleopatrą VII, o czym wspomina Tacyt. Niektórzy badacze podważyli jednak stwierdzenie historyka rzymskiego, jakoby Druzylla miała być wnuczką królowej egipskiej. Zostało to pozytywnie przyjęte przez większą część historyków i powtarzane w kolejnych pracach, w których pojawia się Druzylla Mauretańska. Ponowna analiza problemu wykazuje, że Tacyt miał jednak rację i Druzylla była wnuczką Kleopatry. W drugiej części artykułu zaprezentowana została druga żona Feliksa, która była córką Agryppy I i miała związać się z prokuratorem Judei podczas jego pobytu w prowincji.

Słowa kluczowe


Judea; Żydzi; rzymskie prowincje w I w. po Chr.; namiestnicy rzymscy; administracja rzymska; prefekci i prokuratorzy w Judei

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Printed sources

Dio Cassius, Roman History, vol. 6, books 51–55, transl. E. Cary, H.B. Foster, Cambridge 1917.

Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 1863–

Die Annalen des Tacitus, vol. 2, books 11–16, ed. A.A. Draeger, Leipzig 1869.

Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, ed. B. Niese, in: Flavii Iosephi, Opera, vol. 1–4, Berlin 1885–1892.

Inscriptiones Graecae, vol. II et III, Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Editio altera, ed. J. Kirchner 1913–1940, Reimer (1913–1916), De Gruyter-Berlin.

Plutarch, Lives, vol. 9, Demetrius and Antony. Pyrrhus and Gaius Marius, transl. B. Perrin, Cambridge 1920.

Prosopographia Imperii Romani Saeculi I, II, III, 1st edn. E. Klebs, H. Dessau (1897–1898); 2nd edn. E. Groag et al., Berlin–Leipzig 1933–

Suetonius, Lives of the Caesars, vol. 2, Claudius. Nero. Galba, Otho, and Vitellius. Vespasian. Titus, Domitian. Lives of Illustrious Men: Grammarians and Rhetoricians. Poets (Terence. Virgil. Horace. Tibullus. Persius. Lucan). Lives of Pliny the Elder and Passienus Crispus, transl. J.C. Rolfe, Cambridge 1914.

Tacitus, Histories, books 4–5, Annals, books 1–3, transl. C.H. Moore, J. Jackson, Cambridge 1931.

The Acts of the Apostles: The Greek Text with Introduction and Commentary, ed. F.F. Bruce, London 1952.

The Greek Anthology, vol. 2, book 7, Sepulchral Epigrams, book 8, The Epigrams of St. Gregory the Theologian, transl. W.R. Paton, Cambridge 1917.

Studies

Aberbach M., The Conflicting Accounts of Josephus and Tacitus Concerning Cumanus’ and Felix’ Terms of Office, ‘The Jewish Quarterly Review’ 1949, 40, 1.

Bennet C., Drusilla Regina Source, ‘Classical Quarterly’ 2003, 53, 1.

Brenk F.E., De Rossi F.C., The ‘Notorious’ Felix, Procurator of Judaea, and His Many Wives (Acts 23–24), ‘Biblica’ 2001, 82, 3.

Bruce F.F., The Full Name of the Procurator Felix, ‘Journal for the Study of the New Testament’ 1978, 1.

Burnett A., Amandry M., Ripollès P.P., Roman Provincial Coinage, vol. 1, From the Death of Caesar to the Death of Vitellius (44 B.C.–A.D. 69), London–Paris 1992.

Hemer C., The Name of Felix Again, ‘Journal for the Study of the New Testament’ 1987, 31.

Kokkinos N., A Fresh Look at the gentilicium of Felix Procurator of Judaea, ‘Latomus’ 1990, 49, 1.

Kokkinos N., The Herodian Dynasty. Origins, Role in Society and Eclipse, Sheffield 1998.

Mazard J., Corpus Nummorum Numidiae Mauretaniaeque, Paris 1955.

Mazard J., Un denier inédit de Juba II et Cléopâtre-Sélène, ‘Schweizer Münzblätter’ 1981, 31.

Meshorer Y., Ancient Jewish Coinage Volume II: Herod the Great Through Bar Cochba, New York 1982.

Metzner R., Die Prominenten im Neuen Testament. Ein prosopographischer Kommentar, Göttingen 2008.

Oost S.V., The Career of M. Antonius Pallas, ‘American Journal of Philology’ 1958, 79.

Richardson P., Herod: King of the Jews and Friend of the Romans, Columbia 1996.

Roller D.W., The World of Juba II and Kleopatra Selene, London 2004.

Scheidel W., Demography, in: The Cambridge Economic History of the Greco-Roman World, eds. W. Scheidel, I. Morris, R. Saller, Cambridge 2007.

Schürer E., The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – 135 A.D.), revised edition by G. Vermes, F. Millar, M. Goodman, vol. 1, Edinburgh 1973.

Smallwood E.M., The Jews Under Roman Rule from Pompey to Diocletian: A Study in Political Relations, Leiden 1981.

Suder W., Kloto, Lachesis, Atropos. Studia społeczno-demograficzne i medyczne z historii starożytnego Rzymu, Wrocław 1994.

Wilker J., Für Rom und Jerusalem. Die herodianische Dynastie im 1. Jahrhundert n. Chr., Frankfurt am Main 2007.

Yoder J., Representatives of Roman Rule: Roman Provincial Governors in Luke-Acts, Berlin 2014.

Internet sources

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE-0099-0000.html [accessed on: 15 V 2018].

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE0001-0100.html [accessed on: 15 V 2018].
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2020.49.31-40
Data publikacji: 2020-12-21 13:05:10
Data złożenia artykułu: 2018-05-15 10:21:03


Statystyki


Widoczność abstraktów - 525
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 326

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Roman Deiksler

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.