Klodia Metelli w rzymskiej tradycji literackiej i nowożytnej tradycji numizmatycznej, czyli uwagi na kanwie książki Agnieszki Dziuby Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 320

Agata A. Kluczek

Streszczenie w języku polskim


W artykule omówiono książkę Agnieszki Dziuby, poświęconą jednej z bardziej znanych postaci kobiecych okresu Republiki Rzymskiej, Clodii Metelli, przedstawicielce jednej z potężniejszych rodzin patrycjuszowskich, gens Claudia, żonie Q. Caeciliusa Metellusa Celera, siostrze P. Clodiusa. A. Dziuba analizuje starożytną tradycję literacką narosłą wokół Clodii Metelli. W artykule przedstawiono także obecność postaci Clodii (Claudii) w słynnym numizmatycznym dziele Guillaume’a Rouillé, Promptuarium iconum insigniorum (1553).


Słowa kluczowe


Clodia Metelli, Guillaume Rouillé, tradycja numizmatyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Appel H. [rec.], Agnieszka Dziuba, Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ISBN 978-83-8061-187-9, ss. 315, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2016, 39, 4, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2016.049.

Berghaus P., Der deutsche Anteil an der numismatischen Literatur, w: Numismatische Literatur 1500–1864: die Entwicklung der Methoden einer Wissenschaft, Hrsg. P. Berghaus, Wiesbaden 1995.

Chiai G.F., Imagines verae? Die Münzporträts in der antiquarischen Forschung der Renaissance, w: Translatio Nummorum. Römische Kaiser in der Renaissance, red. U. Peter, B. Weisser, Berlin 2013.

Cunnally J., Images of the illustrious: the numismatic presence in the Renaissance, Princeton 1999.

Dziuba A., Idealna Rzymianka według Marka Tulliusza Cycerona. Między topiką a rzeczywistością, w: Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej. Studia ad Virgines et Mulieres Claras, de Quibus Scriptores Antiqui Graeci et Romani Narrant, Pertinentia, red. A. Marchewka, Gdańsk 2018.

Dziuba A., Klodia Metelli. Literacki portret patrycjuszki, Lublin 2016.

[Fulvio A.], Illvstrivm imagines: [in fine:] imperatorum, et illustrium virorum, ac mulierum vultus ex antiquis nomismatibus expressi; & breves tituli cum inscriptionibus appositi, per diuersos Doctissimos Viros sed pro maiori parte per Andream Fulvium diligentissimum antiquarium aquo emendatum correptumque, Romae 1517.

Giard J.-B., Critique de la science des monnaies antiques, „Journal des Savants” 1980, 3.

Giard J.-B., Médailles et Portraits, ou la Recherche de l’Individu à la Renaissance, w: Essays in honour of Robert Carson and Kenneth Jenkins, eds. M. Price, A. Burnett, R. Bland, London 1993.

Gnecchi F., I medaglioni romani, descritti ed illustrate, Milano 1912.

Guillemain J., L’invention de la numismatique: des arts décoratifs aux sciences auxiliaires de l’histoire, „Anabases” 2013, 17.

[Huttichius I.], Imperatorum Romanorum libellus. Una cum imaginibus, ad vivam effigiem expressis, [Strasbourg 1525].

Jońca M., Wstęp, w: Laudatio Turiae – Funebris oratio uxori dedicata. Pochwała Turii – Rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony, wprowadzenie, przekład i komentarz M. Jońca, Poznań 2011.

Kluczek A.A., Poczet władców rzymskich. Imagines XXX tyrannorum w „Epitome thesauri antiquitatum” Jacopa Strady (1553), w: Florilegium. Studia ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Krawczukowi z okazji dziewięćdziesiątej piątej rocznicy urodzin, red. E. Dąbrowa, T. Grabowski, M. Piegdoń, Kraków 2017.

Kluczek A.A., W „rodzinnym kręgu” Postumusa albo „icones et elogia tyrannorum Romanorum”. Uwag kilka jak moneta stawała się źródłem, w: W kręgu ikon władzy, ludzi oraz idei świata starożytnego, pod kierunkiem W. Kaczanowicza, red. A.A. Kluczek, N. Rogosz­, A. Bartnik, Katowice 2014.

Miazek-Męczyńska M., Przy mężu i dla męża aż po grób, czyli żona idealna, w: Ideał i antyideał kobiety w literaturze greckiej i rzymskiej. Studia ad Virgines et Mulieres Claras, de Quibus Scriptores Antiqui Graeci et Romani Narrant, Pertinentia, red. A. Marchewka, Gdańsk 2018.

Mikocki T., Zgodna, pobożna, płodna, skromna, piękna... Propaganda cnót żeńskich w sztuce rzymskiej, Wrocław 1997.

Musiał D., „Bona matrona”: o znaczeniu przykładu w konstruowaniu wizerunku idealnej Rzymianki, „Ethos” 2016, 29, 2, DOI: 10.12887/29-2016-2-114-10.

Musiał D., Kobieta i mężczyzna w świecie antycznym: uwagi o starych sporach i nowych oczekiwaniach, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2013, 26, 3, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2013.031.

Roller M.B., Exemplarity in Roman Culture: The Cases of Horatius Cocles and Cloelia, „Classical Philology” 2004, 99, 1.

[Rouillé G.], La première partie du promptuaire des medalles des plus renommées personnes qui ont esté depuis le commencement du monde: auec brieue description de leurs vies et faicts, recueillie des bons auteurs, A’ Lyon 1553.

[Rouillé G.], La seconde partie du promptuaire des medalles, commençant à la natiuité de nostre Sauueur Iesus Christ, & continuant iusques au Treschretien Roy de France Henri II. du nom, à present eureusement regnant, A’ Lyon 1577.

[Rouillé G.], Prima pars Promptuarii Iconum Insigniorum a seculo hominum, subiectis eorum vitis, per compendium ex probatissimis autoribus desumptis, Lugduni 1553.

[Rouillé G.], Prima parte del prontuario de le medaglie de piu illustri, & fulgenti huomini & donne, dal principio del Mondo infino al presente tempo, con lor vite in compendio, In Lione 1553.

[Rouillé G.], Primera parte del Promptuario de las medallas de todos los mas insignes varones que ha auido desde el principio del mundo, con sus vidas contadas brevemente […], En Lion 1561.

Sehlmeyer M., Statua: Claudia Quinta, w: Lexicon Topographicum Urbis Romae, ed. E.M. Steinby, Roma 1999, 4.

Shackleton Bailey D.R., Cicero, London 1971.

Shackleton Bailey D.R., Sex. Clodius – Sex. Cloelius, „Classical Quarterly” 1960, 10.

Skinner M.B., Clodia Metelli. The Tribune’s Sister, Oxford 2011.

Veillon M., Histoire de la numismatique ou la science des médailles, Paris 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.45.359-371
Data publikacji: 2018-06-29 13:18:06
Data złożenia artykułu: 2018-06-29 12:56:28

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Agata A. Kluczek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.