Projekt „e-TV-Historia” wobec audiowizualnego idiomu współczesnych badań i edukacji historycznej

Ewa Solska

Streszczenie w języku polskim


Autorka rozpatruje projekt badawczo-wdrożeniowy telewizji internetowej, poświęcony popularyzacji wiedzy o badaniach i edukacji historycznej, który w przyszłości może stać się platformą historii wizualnej. Omówiono główne przesłanki i szerszy (w tym historyczny) kontekst przedsięwzięcia, z naciskiem na kwestie metodologiczne, związane z multimedialnym wymiarem nauki historii.


Słowa kluczowe


„e-TV-Historia”, projekt badawczo-wdrożeniowy, historia wizualna, telewizja internetowa, innowacyjność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Attali J., Słownik XXI wieku, przeł. B. Panek, Wrocław 2002.

Bolter J.D., Grusin R., Remediation. Understanding New Media, Cambridge, MA 2000.

Bomba R., Radomski A. (red.) Zwrot cyfrowy w humanistyce. Internet / nowe media / kultura 2.0, Lublin 2013.

Bomba R., Radomski A., Solska E. (red.), Humanistyka cyfrowa. Badanie tekstów, obrazów i dźwięku, Lublin 2016.

Burke J., Pajęczyna wiedzy, przeł. M. Szpanowski, Warszawa 2010.

Chaciński B., Gry i nie gry, „Polityka” 30 XI – 6 XII 2016, 49 (3088).

Couldry N., The Extended Audience: Scanning the Horizon, w: Media Audiences, ed. M. Gillespie, Berkshire 2005.

Eco U., Po drugiej stronie lustra i inne eseje, przeł. J. Wajs, Warszawa 2012.

Filiciak M., Media, wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i Internetu, Gdańsk 2013.

Groys B., The Loneliness of the Project, „New York Magazine of Contemporary Art and Theory” 2008, https://thomas-hersey.wiki.uml.edu/file/view/The_Lonliness_of_the+_ Project.pdf

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, przeł. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Warszawa 2006.

Knowles J.G., Cole A.L. (eds.), Handbook of the arts in qualitative research: Perspectives, methodologies, examples and issues, Thousand Oaks, CA 2007.

Kyzioł A., Czarnowidz, „Polityka” 26 X – 1 XI 2016, 44 (3083).

Leavy P., Method meets art: art-based research practice, New York 2009.

Makarenko V., Zawód: zwycięzca, Warszawa 2013.

Manovich L., Software Takes Command – Cultural Software, http://www.manovich.net/DOCS/Manovich.Cultural_Software.2011.pdf

Mirzoeff N., Watching Babylon: The War in Iraq and Global Visual Culture, New York 2005.

Murray J., What is a medium? Shared Focused Attention, http://inventingthemedium.com/2012/01/10/what-is-a-medium-shared-focused-attension/

Nieposłuszeństwo. Teoria i praktyka, „Format P” #8, MMXIII.

Sartori G., Homo videns. Telewizja i postmyślenie, przeł. J. Uszyński, Warszawa, 2007.

Skotarczak D., Historia wizualna, Poznań 2012.

Solska E., Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej, Lublin 2011.

Solska E., Nowa Respublica Litteraria? Humanistyka cyfrowa jako metaorientacja współczesnych badań humanistycznych, „Roczniki Kulturoznawcze” 2016, 7, 1.

Solska E., Rekonstrukcja w świetle badań metodologicznych, w: Historiografia w kontekstach nieoczekiwanych? Wobec zmiany i ciągłości: pejzaże współczesnego dyskursu historycznego, red. E. Solska, P. Witek, M. Woźniak, Lublin 2017.

Sroczyński G., Świat się chwieje, 20 rozmów o tym, co z nami dalej, Warszawa 2015.

Szreder K., ABC Projektariatu. O nędzy projektowego życia, Warszawa 2016.

Świrek K., Sztuka czytania całości, http://www.dwutygodnik.com/artykul/3243-sztuka-czytania-calosci.html

Weinberger D., Too Big to Know: Rethinking Knowledge Now That the Facts Aren’t the Facts, Experts are Everywhere, and the Smartest Person in the Room is the Room, New York 2012.

Wilkowski M., Wprowadzenie do historii cyfrowej, Gdańsk, 2013 [wersja elektroniczna], http://historiacyfrowa.ikm.gda.pl/

Witek P., Andrzej Wajda jako historyk. Metodologiczne studium z historii wizualnej, Lublin 2016.

Witek P., Metodologiczne problemy historii wizualnej, „Res Historica” 2014, 37.

Witek P., Mazur M., Solska E. (red.), Historia w kulturze współczesnej. Niekonwencjonalne podejścia do przeszłości, Lublin 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.44.243-258
Data publikacji: 2018-07-13 12:28:57
Data złożenia artykułu: 2018-07-13 11:55:57


Statystyki


Widoczność abstraktów - 684
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 459

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Ewa Solska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.