Władysław Konopczyński, Dziennik 1918–1921, cz. 1–2, oprac. Piotr Biliński, Paweł Plichta, Warszawa–Kraków 2016, ss. 508 (cz. 1), ss. 480 (cz. 2)

Mateusz Hübner

Streszczenie w języku polskim


Artykuł nie zawiera streszczenia.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biliński P., Stanisław Kutrzeba (1876–1946). Biografia naukowa i polityczna, Kraków 2011.

Biliński P., Władysław Konopczyński. Historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880–1952), Warszawa 1999.

Konopczyński W., Autobiografia, oprac. A. Biernacki, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój” 1992, 26.

Konopczyński W., Geneza i ustanowienie Rady Nieustającej, Kraków–Warszawa 1917.

Konopczyński W., Konfederacja barska, t. 1–2, Warszawa 1936–1938, Warszawa 1991.

Konopczyński W., Polska w dobie wojny siedmioletniej, cz. 1: 1755–1758, Kraków–Warszawa 1909.

Konopczyński W., Polska w dobie wojny siedmioletniej, cz. 2: 1759–1763, Kraków–Warszawa 1919.

Konopczyński W., Umarli mówią. Szkice historyczno-polityczne, Poznań 1929.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.44.333-344
Data publikacji: 2018-07-13 12:29:00
Data złożenia artykułu: 2018-07-13 12:27:39


Statystyki


Widoczność abstraktów - 412
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 352

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2018 Mateusz Hübner

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.