Piotr Biliński, Władysław Konopczyński 1880–1952. Człowiek i dzieło, Kraków 2017, ss. 622

Mateusz Hübner

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biliński P., Lwowskie lata Władysława Konopczyńskiego, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2014, 18.

Biliński P., Polemika Władysława Konopczyńskiego z Mieczysławem Skibińskim, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku”, t. 14, red. J. Kita, 2015.

Biliński P., Spór Władysława Konopczyńskiego z Szymonem Askenazym, w: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Z. Zielińska, W. Kriegseisen, Warszawa 2014.

Biliński P., Stanisław Kutrzeba (1876–1946). Biografia naukowa i polityczna, Kraków 2011.

Biliński P., Władysław Konopczyński. Historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880–1952), Warszawa 1999.

Biliński P., Władysław Konopczyński 1880–1952. Człowiek i dzieło, Kraków 2017.

Folkierski W., Tytan historycznej pracy. Władysław Konopczyński, „Myśl Polska” 15 VIII 1952.

Konopczyński W., Dzieje Polski nowożytnej, t. 1–2, Warszawa 1936.

Konopczyński W., Dziennik 1918–1921, cz. 1–2, oprac. P. Biliński, P. Plichta, Warszawa–Kraków 2016.

Konopczyński W., Józef Szujski 1835–1883, Warszawa 1993.

Konopczyński W., Konfederacja barska, t. 1–2, Warszawa 1936–1938.

Konopczyński W., Liberum veto. Studyum porównawczo-historyczne, Kraków 1918.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.46.493-507
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:53
Data złożenia artykułu: 2018-07-25 12:43:16

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mateusz Hübner

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.