Piotr Niczyporuk, Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie, Temida 2, Białystok 2013, ss. 302 Rzymska bankowość ukryta w meandrach języka łacińskiego

Emilia Twarowska-Antczak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Niczyporuk P., Aukcyjna sprzedaż majątków z udziałem bankierów w starożytnym Rzymie, w: Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012, s. 596–605.

Niczyporuk P., Bankierzy publiczni w starożytnym Rzymie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza” 2014, 82, Prawo 14, s. 145–161.

Niczyporuk P., Bankierzy publiczni w źródłach prawa rzymskiego, „Zeszyty Prawnicze” 2014, 14.1, s. 113–131.

Niczyporuk P., Bankierzy u Plauta, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza” 2014, 82, Prawo 14, s. 162–173.

Niczyporuk P., Legaty na rzecz wdowy w prawie rzymskim, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2003, 1, s. 9–35.

Niczyporuk P., Mensarii, Bankers Acting for Public and Private Benefit , „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 2011, 24 (37), s. 105–115.

Niczyporuk P., Mensarii – kak bankiry, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2012, 11, s. 29–40.

Niczyporuk P., Nasciturus – postumus: pимская юридическая терминология, применяемая для определения зачатого младенца, {Nasciturus – postumus: rzymska terminologia stosowana wobec dziecka poczętego}, „Ius Antiquum” 2004, 2, 14, s. 116–131.

Niczyporuk P., Określenia stosowane w źródłach prawa rzymskiego wobec dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego, w: O prawie i jego dziejach księgi dwie, red. P. Fiedorczyk, M. Mikołajczyk, Białystok–Katowice 2010, Księga I, s. 81–92.

Niczyporuk P., Operacje wykonywane przez bankierów rzymskich (argentarii), „Krytyka Prawa” 2013, 5, s. 481–506.

Niczyporuk P., Powtórne małżeństwo wdowy w okresie tempus lugendi w epoce archaicznej prawa rzymskiego, w: Honeste vivere, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, red. A. Sokala, E. Gajda, Toruń 2001, s. 139–149.

Niczyporuk P., Rozważania Wolfganga Waldsteina o dziecku poczętym, w: Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, red. B. Sitka, K. Naumowicz, K. Zaworska, Olsztyn 2012, s. 217–229.

Niczyporuk P., Rzymskie regulacje prawne związane z ochroną dziecka poczętego, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, 8, s. 27–40.

Niczyporuk P., Sankcje nałożone na wdowę nie przestrzegającą zakazu powtórnego małżeństwa w okresie tempus lugendi, w: Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, red. H. Kowalski, M. Kuryłowicz, Lublin 2005,

s. 263–273.

Niczyporuk P., Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2010, 9, s. 29–40.

Niczyporuk P., Tempus lugendi, w: Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia, Białystok 1995, s. 35–45.

Niczyporuk P., Warunek pozostania we wdowieństwie w prawie rzymskim, w: Przez tysiąclecia: państwo – prawo – jednostka. Materiały z ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17–20 września 2000 r., t. 3, red. A. Lityński, M. Mikołajczyk, s. 199–214.

Niczyporuk P., Żałoba w prawie rzymskim, w: Prawo a dzieje państwa i ustroju, Białystok 1996, s. 57–77.

Niczyporuk P., Talecka A., Aukcyjna sprzedaż majątków jako jedna z form działalności bankierskiej w starożytnym Rzymie, w: Pieniądz – kapitał – praca – wspólne dziedzictwo Europy. Białoruś – Litwa – Łotwa – Polska – Rosja – Słowacja – Ukraina. Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, red. K. Filipow, Warszawa 2008, s. 21–27.

Niczyporuk P., Talecka A., Babiloński kupiec – bankier (tamkarum) a wojna, w: Pieniądz i wojna. Białoruś – Litwa – Łotwa – Polska – Słowacja – Ukraina. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, red. K. Filipow, Warszawa 2004, s. 15–23.

Niczyporuk P., Talecka A., Bank jako instytucja zaufania publicznego, w: Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego, red. S. Oliwniak, Białystok 2007, s. 73–88.

Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2010.

Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2011.

Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. System bankowy i usługi, Białystok 2004.

Niczyporuk P., Talecka A., Bankovskaya sistema i bankovskoe regulirovanie v Evropejskom Soyuze, Belostok 2010.

Niczyporuk P., Talecka A., Czynności bankowe w starożytnym Rzymie a współczesne polskie prawo bankowe, w: Pieniądz i banki – wspólnota dziejów (tezauryzacja, obieg pieniężny, bankowość) – wspólnota dziejów. Białoruś – Litwa – Łotwa – Polska – Słowacja – Ukraina. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, red. K. Filipow, Warszawa 2002, s. 17–26.

Niczyporuk P., Talecka A., Kredyt bankowy dla jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji prawnych, w: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, red. D.A. Hałaburda, Białystok 2008, s. 137–153.

Niczyporuk P., Talecka A., Nummularii jako strażnicy jakości monety w starożytnym Rzymie, w: Psucie pieniądza w Europie Środkowo-Wschodniej od antyku po czasy współczesne. Białoruś – Litwa – Łotwa – Polska – Słowacja – Ukraina. Materiały z VII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, red. K. Filipow Warszawa 2006, s. 23–30.

Niczyporuk P., Talecka A., Nummularii, gosudarstvennye i chastnye bankiry v drevnem Rime, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2013, 12, s. 57–74.

Niczyporuk P., Talecka A., Początki instytucji współczesnego prawa bankowego w starożytności, w: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 337–352.

Niczyporuk P., Talecka A., Prawne aspekty czasu trwania ciąży w starożytnym Rzymie, w: Kobieta – Etyka – Ekonomia, red. E. Ozorowski, R.Cz. Horodeński, Białystok 2009, s. 107–125.

Niczyporuk P., Talecka A., Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy, w: Pieniądz – symbol – władza – wojna – wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś – Estonia – Litwa – Łotwa – Polska – Rosja – Rumunia – Słowacja – Ukraina. Studia i materiały, red. K. Filipow, Augustów–Warszawa 2010, s. 27–41.

Petrucci A., Profi li giuridici delle attività e dell’organizzazione delle banche romane, Torino 2002.

Słownik łacińsko-polski, t. I–V, red. M. Plezia, Warszawa 2007.

Sondel J., Ze studiów nad rolą i miejscem łaciny prawniczej w kulturze europejskiej, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2014, 7, 1, s. 69–91.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.46.473-481
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:52
Data złożenia artykułu: 2018-10-02 21:13:45


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1079
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 453

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Emilia Twarowska-Antczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.