Annie Sartre-Fauriat, Maurice Sartre, Inscriptions Grecques et Latines de la Syrie. La Batanée et le Jawlān Oriental, t. XIV, vol. 1–2, Beyrouth 2016, Presses de l’Ifpo [Bibliothèque archéologique et historique, t. 207], ss. 707

Paweł Filipczak

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chryzostom J., Fragmenta in Jeramiam: Joannis Chrysostomi commentariorum in Jeremiam prophetam, [w:] Patrologia Graeca, accurante J.-P. Migne, Paris 1862, t. 64, col. 759–1637.

Euzebiusz z Cezarei, Męczennicy palestyńscy: Eusebius, Über die Märtyrer in Palästina, w: Eusebius Werke, Band 2, ed. E. Schwartz, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte, Leipzig 1908, s. 907–950.

Epifaniusz z Salaminy, Panarion. Herezje 1–33, tłum., wstęp. ks. M. Gilski, oprac. ks. A. Baron, Kraków 2015.

Focjusz, Biblioteka, t. 4, Kodeksy 238–248, tłum., red. O. Jurewicz, Warszawa 1996.

Historia Alexandri Magni: Pseudo-Callisthenes, Historia Alexandri Magni: Das byzantinische Alexandergedicht nach dem codex Marcianus 408 herausgegeben, ed. S. Reichmann, Meisenheim am Glan 1963.

Józef Flawiusz, Antiquitatis Judaicae: Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela, tłum. Z. Kubiak, J. Radożycki, Warszawa 2001.

Kedrenos J.: Gergius Cedrenus, Compendium historiarum, ex rec. I. Bekkeri, Bonn 1831.

Liber Suda: Lexicographi Graeci, vol. 1: Suidae Lexicon, ed. A. Adler, Sttutgart 1989.

Prokopiusz z Gazy: Procopius Gazaeus, Commentarius in Isaiam prophetam, w: Patrologia Graeca, accurante J.-P. Migne, Paris 1865, t. 87, pars 2, col. 1801–2717.

Reychman J., Polscy podróżnicy na Bliskim Wschodzie w XIX w., Warszawa 1972.

Zonaras J., Joannis Zonarae Epitome historiarum, eds. M. Pinder, T. Büttner-Wobst, vol. 1–2, Bonn 1841–1897.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2018.46.467-472
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:51
Data złożenia artykułu: 2018-10-10 14:21:15

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Paweł Filipczak

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.