Codzienność Lublina w 1918 r.

Mariusz Mazur

Streszczenie w języku polskim


Rok 1918 był w Lublinie kolejnym rokiem wojny. Miasto nie ucierpiało wskutek przejścia frontu, nie było zburzone, ale sytuacja wojenna wpływała na panujące w nim warunki życia. Skokowo wzrastające przeludnienie m.in. wywołane ulokowaniem w nim władz okupacyjnych, chroniczny brak żywności, spekulacja i inflacja, rekwizycje i przestępczość w znacznym stopniu determinowały codzienność mieszkańców. Do tego dochodziły epidemie chorób, coraz bardziej dotkliwa bieda, zwyczajne wypadki i nieszczęścia. Warunki mieszkaniowe, wygląd miasta oraz atmosfera na ulicach odzwierciedlały daleko idącą stratyfikację. W mieście z rzadka odbywały się uroczystości patriotyczne i religijne, ale uczestniczyła w nich mniejszość mieszkańców. Większość z nich raczej próbowała się przystosować i dotrwać do końca wojny. Dopiero pod koniec roku coraz bardziej powszechne stało się przekonanie o możliwości odzyskania niepodległości.

Słowa kluczowe


Codzienność Lublina, Lublin, 1918 r.

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archiwalia

Archiwum Państwowe w Lublinie,

Akta miasta Lublina 1915–1918

Akta miasta Lublina 1918–1939

Prasa

„Głos Lubelski” 1918

„Posiew” 1918

„Ziemia Lubelska” 1918

Źródła opublikowane

Bałaban M., Żydowskie miasto w Lublinie, Lublin 1991

Fiszman-Sznajdman R., Mój Lublin, Lublin 1989

Opracowania

Kopciowski A., Wos Hert Zich in der Prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat”, Lublin 2015

Krzykała S., Lublin w okresie walk rewolucyjnych 1918-1920, [w:] Dzieje Lublina, t. II, red. S. Krzykała, Lublin 1975

Michałowski S., Sto lat współczesnych wodociągów w Lublinie 1899–1999, Lublin 1999
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2019.48.137-171
Data publikacji: 2019-12-23 08:28:56
Data złożenia artykułu: 2018-10-15 14:36:38


Statystyki


Widoczność abstraktów - 966
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 580

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Mariusz Mazur

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.