Aktywność religijna urzędników pochodzenia rosyjskiego struktur terenowych Departamentu Opłat Celnych w Królestwie Polskim w latach 1851–1914

Krzysztof Latawiec

Streszczenie w języku polskim


Od 1851 r. na terenie Królestwa Polskiego funkcjonowała rosyjska administracja celna. W strukturach terenowych Departamentu Opłat Celnych Ministerstwa Finansów pojawiło się wielu urzędników pochodzenia rosyjskiego i wyznania prawosławnego. Zaczęły kształtować się lokalne społeczności rosyjskie, które bardzo często skupiały się wokół urządzanych cerkwi prawosławnych. Przez cały okres obecności tej administracji, od połowy XIX w. do 1914 r. urzędnicy celni i funkcjonariusze straży granicznej z własnej inicjatywy angażowali się w różne projekty związane z funkcjonowaniem Kościoła prawosławnego i aktywnością na polu dobroczynną. Władze carskie bardzo przychylnie odnosiły się do tych oddolnych inicjatyw. Bardzo chętnie akceptowały zaangażowanie się urzędników w komitety budowlane cerkwi, w tworzenie i funkcjonowanie cerkiewnych parafialnych komitetów opiekuńczych czy bractwa religijne. Chęć pomocy macierzystej świątyni parafialnej czy biednym parafianom działało mobilizująco na przedstawicieli rosyjskiego inteligencji urzędniczej zatrudnionej w resorcie celnym. Inicjatywy te nasiliły się po 1864 r. i były zauważalne do chwili wybuchu I wojny światowej.


Słowa kluczowe


urzędnik, komora celna, Rosjanin, prawosławie, cerkiew

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archival Sources

Archiwum Parafii Prawosławnej w Częstochowie:

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Częstochowie: ref. no. year 1872

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Olkuszu: księga chrztów z lat 1857–1864.

Archiwum Narodowe w Krakowie:

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Olkuszu: ref. no. 1.

Rossiyskiy Gosudarstvennyy Istoricheskiy Arkhiv:

f. 21, inv. 11, ref. no. 232

f. 908, inv. 1, ref. no. 329

f. 1349, inv. 5, ref. no.: 828, 1467, 2066, 2216, 2443, 2753, 3174, 3294, 3914, 5033, 5253,

, 5692, 6464, 7126, 7398, 7915, 8178, 8976, 9138.

Archiwum Państwowe w Częstochowie:

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Częstochowie: ref. no. 1

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Krzepicach: ref. no. 1–12.

Archiwum Państwowe w Katowicach:

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Olkuszu: ref. no. 1/60, 2/12, 2/35.

Archiwum Państwowe w Kielcach, Oddział w Sandomierzu:

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej p.w. św. Michała w Zawichoście: ref. no. 2.

Archiwum Państwowe w Warszawie, Oddział w Mławie:

Kancelaria Wincentego Loberta notariusza w Mławie: ref. no. 2.

Printed Sources

‘Kholmsko-Varshavskiy Yeparkhial‘nyy Vestnik’ 1877–1879, 1881–1882, 1884, 1887, 1891,

– 1894, 1897–1898.

‘Permskiya Yeparkhial‘nyya Vedomosti’ 1872.

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye vtoroye, vol. XXV, otdeleniye vtoroye,

, no. 24598, Sankt Peterburg 1851.

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye vtoroye, vol. XLV, otdeleniye pervoye,

, no. 48420, Sankt Peterburg 1872.

Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy Imperii, sobraniye vtoroye, vol. XLVIII, otdeleniye pervoye,

, no. 52341, Sankt Peterburg 1876.

Rocznik urzędowy Królestwa Polskiego na rok 1866, Warszawa [no date of publication].

Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszelkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1862, Warszawa [no date of publication].

Rocznik urzędowy obejmujący spis naczelnych władz Cesarstwa oraz wszelkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1863, Warszawa [no date of publication].

Ustawa celna dla Królestwa Polskiego, Warszawa 1851.

Studies

Dmitruk S., Prawosławne Bractwo Przenajświętszej Bogurodzicy w Chełmie (1879–1914), Lublin 2012, Ph.D. dissertation manuscript, Maria Curie-Skłodowska University Main Library.

Latawiec K., Duchowieństwo cerkwi prawosławnych resortu celnego i straży granicznej w Królestwie Polskim w latach 1851–1914, ‘Res Historica’ 2014, 37.

Latawiec K., Rosyjska straż graniczna w Królestwie Polskim w latach 1851–1914, Lublin 2014.

Latawiec K., Górak A., Legieć J., Bogdanow S., Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839–1918. Słownik biograficzny, vol. 2, Ministerstwo

Finansów, Lublin 2016.

Sławiński P., Prawosławie w Sandomierzu i okolicy, Warszawa 2008.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2019.47.181-196
Data publikacji: 2019-12-13 09:01:45
Data złożenia artykułu: 2019-01-14 11:39:30


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1067
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 424

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Krzysztof Latawiec

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.