Sir Charles Hilary Jenkinson. Sylwetka naukowa nestora archiwistyki brytyjskiej

Robert Stępień

Streszczenie w języku polskim


Artykuł przedstawia sylwetkę naukową sir Charlesa Hilarego Jenkinsona, który w pierwszej połowie XX w. wywarł istotny wpływ na rozwój anglosaskiej myśli archiwalnej. Zaproponowane przez niego modele teoretyczne i rozwiązania koncepcyjne były i nadal są przedmiotem refleksji naukowej prowadzonej w różnych częściach archiwalnego świata. Artykuł zawiera biogram H. Jenkinsona ukazujący kontekst doświadczeń zawodowych, które znalazły swoje odzwierciedlenie w przedstawionej przez niego teorii archiwalnej. W tekście omówiono kluczowe elementy pojęć i założeń zaprezentowanych w książce Manual of Archive Administration, która pozostaje najbardziej znanym i cenionym dziełem jego autorstwa. Artykuł powstał w oparciu o analizę materiałów składających się na spuściznę archiwalną pozostałą po H. Jenkinsonie oraz przegląd anglojęzycznej literatury przedmiotu.


Słowa kluczowe


teoria archiwalna; myśl archiwalna; Hilary Jenkinson; archiwistyka brytyjska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archival sources

The National Archives, London:

ref. no. PRO 30/75, Sir Charles Hilary Jenkinson: Papers,

ref. no. WO 339/50363, Records created or inherited by the War Office, Armed Forces, Judge Advocate General, and related bodies; Captain Charles Hilary Jenkinson. Royal Garrison Artillery.

London Metropolitan Archives:

ref. no. P85/LUK/002, Saint Luke, West Norwood: Knight’s Hill, Lambeth; Register of baptisms April 1862–May 1884,

ref. no. ACC/3162/RPS/002/011, British Records Association; Correspondence with Sir Hilary Jenkinson.

Encyclopaedias and dictionaries

Crump Ch., Records, in: Encyclopaedia Britannica, 11th ed., vol. 22, New York 1911.

Ellis R., Jenkinson, Sir Hilary (1882–1961), in: World Encyclopedia of Library and Information Services, ed. R. Wedgeworth, 3 ed., American Library Association 1993.

International Biographical Directory of National Archivists, Documentalists and Librarians, eds. J.M. Wilhite et al., London 2000.

Galloway P., Principle of Respect for Original Order, in: Encyclopedia of Archival Science, eds. L. Duranti, P.C. Franks, Lanham 2015.

Johnson H.C., Jenkinson, Sir (Charles) Hilary (1882–1961), ‘Oxford Dictionary of National Biography’, Oxford University Press, online ed., http://www.oxforddnb.com/view/article/34177, [accessed on: 26 IV 2019].

Słownik biograficzny archiwistów polskich, vol. 1, 1918–1984, eds. M. Bielińska, I. Janosz-Biskupowa, Warszawa–Łódź 1988; vol. 2, 1906–2001, ed. B. Woszczyński, Warszawa 2002; vol. 3, 1835–2015, ed. E. Rosowska, Warszawa 2017.

Słownik biograficzny polskich archiwistów kościelnych, vol. 1, ed. J. Marecki, Kraków 2017.

Yeo G., Sir Hilary Jenkinson (1882–1961), in: Encyclopedia of Archival Writers, 1515–2015, eds. L. Duranti, P.C. Franks, Lanham 2019.

Studies

Bell A., Brown C., The Recordkeeper’s Bookshelf, Centre for Archive and Information Studies, University of Dundee, Dundee 2013, https://www.ica.org/sites/default/files/The%20Recordkeepr%27s%20Bookshelf_0.pdf [accessed on: 26 IV 2019].

Bell H.E., Archivist Itinerant: Jenkinson in Wartime Italy, in: Essays in Memory of Sir Hilary Jenkinson, ed. A.E.J. Hollaender, Chichester 1962.

Bentwich N., Memorial Addresses in Honor of Sir Hilary Jenkinson, ‘Transactions and Miscellanies of the Jewish Historical Society of England’ 1959/61, 20.

Bond M.F., The British Records Association and the Modern Archive Movement, in: Essays in Memory of Sir Hilary Jenkinson, ed. Albert E.J. Hollaender, Chichester 1962.

British Records Association 1932–1992: Jubilee Essays, ed. B.S. Smith, London 1992.

British Records after the War. A Summary of Reports and Memoranda by a Special Committee of the Council of the British Records Association, London 1943.

Cantwell J.D., The Public Record Office 1838–1958, London 1991.

Cappon L.J. et al., In Memoriam: Schellenberg (1903–1970), ‘The American Archivist’ 1970, 33, 2.

Ceeney N., The Role of a 21st-century National Archive – the Relevance of the Jenkinsonian Tradition, and a Redefinition for the Information Society, ‘Journal of the Society of Archivists’ 2008, 29, 1.

Chmielewski Z., Problemy archiwistyki podzielonej Europy. Selekcja i opracowanie dokumentacji 1918–1991, Warszawa 2017.

Cook T., Electronic Records, Paper Minds: The Revolution in Information Management and Archives in the Post-Custodial and Post-Modernist Era, ‘Archives & Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research’ 2007, 1.

Cook T., Evidence, Memory, Identity, and Community: Four Shifting Archival Paradigms, ‘Archival Science’ 2013, 13, 2–3.

Cook T., What is Past is Prologue: A History of Archival Ideas Since 1898, and the Future Paradigm Shift, ‘Archivaria’ 1997, 43.

Crump Ch., The Logic of History, London 1919.

Dingwall G., Trusting Archivists: The Role of Archival Ethics Codes in Establishing Public Faith, ‘The American Archivist’ 2004, 67.

Duchein M., The History of European Archives and the Development of the Archival Profession in Europe, ‘The American Archivist’ 1992, 55, 1.

Eastwood T., Jenkinson’s Writings on Some Enduring Archival Themes, ‘The American Archivist’ 2004, 67, 1.

Ellis R., Kellaway W., A Bibliography of the Writings of Sir Hilary Jenkinson, in: Studies Presented to Sir Hilary Jenkinson, ed. J. Conway Davies, London 1957.

Ellis R., Recollections of Sir Hilary Jenkinson, ‘Journal of the Society of Archivists’ 1971, 4, 4.

Ellis R., The Centenary of the Royal Commission on Historical Manuscripts: Origins and Transformation, ‘Journal of the Society of Archivists’ 1969, 3, 9.

Ellis R., The Historical Manuscripts Commission 1869–1969, ‘Journal of the Society of Archivists’ 1962, 2, 6.

Fowler G.H., The Care of County Muniments, London 1923.

Hall H., The National Records, ‘Edinburg Review’, October 1914, vol. 220.

Hohmann P., On Impartiality and Interrelatedness: Reactions to Jenkinsonian Appraisal in the Twentieth Century, ‘The American Archivist’ 2016, 79, 1.

Homes O.W., Sir Hilary Jenkinson, 1882–1961, ‘The American Archivist’ 1961, 24, 3.

Horsman P., Ketelaar E., Thomassen T., Introduction to the 2003 Reissue, in: S. Muller, J.A. Feith, R. Fruin, Manual for the Arrangement and Description of Archives, SAA Archival Classic Series, Chicago 2003 (reprint of the introduction: New Respect for the Old Order: The Context of the Dutch Manual, ‘The American Archivist’ 2003, 66, 2).

Jenkinson H., A Manual of Archive Administration including the Problems of War Archives and Archive Making, Oxford 1922 (the new revised edition was published in 1937 and reissued in 1965).

Jenkinson H., Archives and the Science and Study of Diplomatic, ‘Journal of the Society of Archivists’ 1958, 1, 8.

Jenkinson H., Archives Developments in England 1925–1950, in: Miscellanea Archivistica Angelo Mercati, Citta del Vaticano 1952.

Jenkinson H., British Archives and the War, ‘The American Archivist’ 1944, 7.

Jenkinson H., Guide to Seals in the Public Record Office, London 1954.

Jenkinson H., Medieval Tallies, Public and Private, ‘Archaeologia’ 1925, 24.

Jenkinson H., Modern Archives: Some Reflections on T.R. Schellenberg, Modern Archives: Principles and Techniques, ‘Journal of the Society of Archivists’ 1957, 1.

Jenkinson H., Paleography and the Practical Study of Court Hand, Cambridge 1915.

Jenkinson H., Some Notes on the Preservation, Moulding and Casting of Seals, ‘Antiquaries Journal’ 1924, 4.

Jenkinson H., The Choice of Records for Preservation in Wartime: Some Practical Hints, in: Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, eds. R.H. Ellis, P. Walne, Gloucester 1980.

Jenkinson H., The Classification and Survey of English Archives, in: Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, eds. R.H. Ellis, P. Walne, Gloucester 1980.

Jenkinson H., The English Archivist: a New Profession: Being an Inaugural Lecture for a New Course in Archive Administration Delivered at University College, London, 14 October 1947, in: Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, eds. R.H. Ellis, P. Walne, Gloucester 1980.

Jenkinson H., The Expert Care of Archives: Dangers of the War and Post-War Periods, in: Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, eds. R.H. Ellis, P. Walne, Gloucester 1980.

Jenkinson H., The Later Court Hands in England from the Fifteenth to Seventeenth Century, Cambridge 1927.

Jenkinson H., The Problems of Nomenclature in Archives, ‘Journal of the Society of Archivists’ 1959, 1, 9.

Jenkinson H., The Study of English Seals: Illustrated Chiefly from Examples in the Public Record Office, ‘Journal of the British Archaeological Association’ 1937, 3rd series, I.

Johnson C.H., Memoir of sir Hilary Jenkinson, in: Studies Presented to Sir Hilary Jenkinson,

ed. J. Conway Davies, London 1957.

Johnson Ch., Jenkinson H., English Court Hand A.D. 1066–1500, Oxford 1915.

Johnson Ch., The Care of Documents and Management of Archives, London 1919.

Ketelaar E., Archival Theory and the Dutch Manual, ‘Archivaria’ 1996, 41.

Kitching Ch., The Historical Manuscripts Commission: Past Achievements and Future Goals, ‘The Local Historian’ 2003, 33, 2.

Lane V., Hill J., Defining Archives. Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? Situating the Archive and Archivist, in: The Future of Archives and Recordkeeping: A Reader, ed. J. Hill, London 2011.

MacNeil H., Archival Theory and Practice: Between Two Paradigms, ‘Archivaria’ 1994, 37.

Marshall R.L., The Historical Criticism of Documents, London 1920.

Moss M., Opening Pandora’s Box: What is an Archive in the Digital Environment, in: What are Archives? Cultural and Theoretical Perspectives: A Reader, ed. L. Craven, Aldershot 2008.

Muller S., Feith J.A., Fruin R., Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven, Groningen 1898.

Muller S., Feith J.A., Fruin R., Manual for the Arrangement and Description of Archives, transl. A. Leavitt, New York 1940.

Nowożycki B., Records Group. Problem zespołowości w archiwistyce amerykańskiej, ‘Archiwa – Kancelarie – Zbiory’ 2017, 8 (10).

Nowożycki B., Teoria i praktyka archiwistyki USA, Warszawa 2017.

Procter M., Life before Jenkinson: the Development of British Archival Theory and Thought at the Turn of the Twentieth Century, ‘Archives’ 2008, 33, 119.

Pudłowski L., Model cyklu życia dokumentacji, ‘Archeion’ 2014, 115.

Ridener J., From Polder to Postmodernism: A Concise History of Archival Theory, Duluth 2009.

Robótka H., Wartościowanie akt. Przeszłość i przyszłość, in: Dokumentacja masowa. Z problematyki kształtowania zasobu archiwalnego, eds. I. Mamczak-Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2012.

Saint-Amour P.K., Tense Future: Modernism, Total War, Encyclopedic Form, Oxford 2015.

Schellenberg T.R., Modern Archives: Principles and Techniques, Chicago 1956.

Schellenberg T.R., The Appraisal of Modern Public Records, ‘Bulletins of the National Archives’ 1956, 8.

Schellenberg T.R., The Management of Archives, New York 1965.

Selected Writings of Sir Hilary Jenkinson, eds. R.H. Ellis, P. Walne, Gloucester 1980 (reprint 2003).

Shepherd E., Archives and Archivists in 20th Century England, Farnham 2009.

Shepherd E., Sixty Years of Archival Education in England 1947–2006: Looking Back and Looking Forward, in: Second Asia-Pacific Conference for Archival Educators and Trainers 18–19 October 2006 Proceedings, International Council on Archives, Tokyo 2006.

Smith J.F., Theodore F. Schellenberg: Americanizer and Popularizer, ‘The American Archivist’ 1981, 44, 4.

Stapleton R., Jenkinson and Schellenberg: A Comparison, ‘Archivaria’ 1983–1984, 17.

Stewart H.F., Francis Jenkinson, Fellow of Trinity College Cambridge and University Librarian: A Memoir, Cambridge 2013.

Tschan R., A Comparison of Jenkinson and Schellenberg on Appraisal, ‘The American Archivist’ 2002, 65.

Valderhaug G., Between Practice and Theory – Some Reflections on Archival Science, the Archival Professions and Archival Educations, https://depotdrengen.wordpress.com/between-practice-and-theory-%E2%80%93-some-reflections-on-archival-science-the-archival-professions-and-archival-education/, [accessed on: 26 IV 2019].

Yeo G., Shepherd E., Flinn A., Education in Records and Archives Management: A View from London, in: Integrity in Government through Records Management. Essays in Honour of Anne Thurston, eds. J. Lowry, J. Wamukoya, London 2014.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2019.48.275-292
Data publikacji: 2019-12-23 08:29:04
Data złożenia artykułu: 2019-03-02 17:03:32


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1018
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 885

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Robert Stępień

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.