‘Pogranicze w ogniu’ – filmowy obraz polskiego dwudziestolecia międzywojennego, jako element dyskursu publicznego

Marek Witold Sioma

Streszczenie w języku polskim


Prezentowany tekst, którego kanwą jest dwudziestocztero odcinkowy serial historyczny pt. ‘Pogranicze w ogniu’ to analiza dyskusji, jaka do dnia dzisiejszego toczy się na temat tego serialu, ale i obrazu Drugiej Rzeczpospolitej. Naczelną przesłanką było pokazanie miejsca i znaczenia w dyskursie publicznym dwudziestolecia międzywojennego – epoki, która nieodłącznie kojarzy się z Józefem Piłsudskim, a która współcześnie uległa znacznej mitologizacji. Wynikiem tych rozważań jest konstatacja, że, przynajmniej dla entuzjastów, historia międzywojnia nadal cieszy się zainteresowaniem, a jednym z elementów je podtrzymującym był, i jest, analizowany serial.


Słowa kluczowe


Andrzej Konic; Druga Rzeczpospolita; serial historyczny; dwudziestolecie międzywojenne; stosunki polsko-niemieckie; Oddział II Sztabu Generalnego; Abwehra; dyskurs; polityka historyczna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archival sources

Archiwum Akt Nowych:

Naczelny Zarząd Kinematografii, ref. no. 5/45.

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A. Dział Dokumentacji Aktowej:

Państwowa Jednostka Organizacyjna ‘Polskie Radio i Telewizja’ w Likwidacji, ref. no. 2149/30, vol. 22; 2149/30, vol. 27; 2149/30, vol. 29; 2149/30, vol. 55.

Papers and magazines

Głogowski K., Duchowa siła armii, ‘Polska Zbrojna’ 1 October 1992.

Formicki T., ‘Pogranicze w ogniu’, czyli legenda wielkiej ‘Dwójki’, ‘Myśl Polska’ 12 October 2008.

(M.W.), Koniec ‘Pogranicza w ogniu’, ‘Antena’ 6–12 February 1992.

Mokrzycka M., ‘Pogranicze w ogniu’ w Warszawie, ‘Express Wieczorny’ 26 August 1987.

Najpierw ‘Czas honoru’ potem czas na czarne plamy [Interview with Andrzej Paczkowski], ‘Gazeta Wyborcza’ 29 November 2013.

OPAL, Pogranicze w ogniu, ‘Sztandar Młodych’ 11 January 1993.

OPAL, Pogranicze w ogniu, ‘Sztandar Młodych’ 8 February 1993.

Pogranicze w ogniu, ‘Antena’ 29 August – 4 September 1992.

Strzyga Lucjan, Kulisy serialowych przebojów reżysera Andrzeja Konica, in: http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/324957,kulisy-serialowych-przebojow-rezysera-andrzeja-konica,id,t.html [accessed on: 20 V 2019].

Studies

Chutnik S., Czas honoru jako poppolityka historyczna, in: Seriale w kontekście kulturowym. Historia i polityka, eds. M. Cuchmińska, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2014.

Machcewicz P., Spory o historię 2000–2011, Kraków 2012.

Ćwięk H., W tajnej służbie II Rzeczypospolitej. Wywiad Polski wobec Niemiec w latach 1918–1939, Częstochowa 2009.

Kostro R., Merta T., Wstęp, in: Pamięć i odpowiedzialność, eds. R. Kostro, T. Merta, Kraków–Wrocław 2005.

Krawczyk-Łaskarzewska A., O telewizji i dyskursie telewizyjnym – historia, fikcje, rzeczywistość, in: Seriale w kontekście kulturowym. Historia i polityka, eds. M. Cichmińska, A. Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn 2014.

Merta T., Pamięć i nadzieje, in: Pamięć i odpowiedzialność, eds. R. Kostro, T. Merta, Kraków–Wrocław 2005.

Misiak A., Kinematograf kontrolowany. Cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym (PRL i USA). Analiza socjologiczna, Kraków 2006.

Nacher A., Serial 2.0 – model do składania, in: Post-soap. Nowa geberacja seriali telewizyjnych a polska widownia, eds. M. Filiciak, B. Giza, Warszawa 2011.

Witkowski Cz., Majowy zamach stanu. Czy działania podjęte przez piłsudczyków były w pełni zaplanowane, czy też w dużym stopniu okazały się działem przypadku? Wojskowy rokosz Piłsudskiego, Warszawa 2016.

Wróblewska A., Studio Filmowe (dawniej Zespół Filmowy) ‘Perspektywa’, in: http://www.akademiapolskiegofilmu.pl/pl/historia-polskiego-filmu/studia-filmowe/studio-filmowe-dawniej-zespol-filmowy-perspektywa/6 [accessed on: 23 V 2019].

Web sources

http://www.dws.org.pl

https://forum.dobroni.pl/f/serial-pogranicze/26491

http://www.historycy.org/historia/index.php/t66370.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_historyczna

https://pl.wikiquote.org/wiki/Pogranicze_w_ogniu

http://www.telemagazyn.pl/serial/pogranicze-w-ogniu-552417/odcinki/

https://teleshow.wp.pl/pogranicze-w-ogniu-widzowie-ogladali-ten-serial-nie-tylko-dla-pieknych-aktorek-6026635421340289g

Filmography

Czarne chmury [Black Clouds], Poland, 1973, dir. A. Konic.

Czas honoru [Time of Honour], Poland, 2008–2014, dir. M. Kwieciński, M. Rosa, W. Wójcik, G. Kuczeriszka, W. Krzystek, M. Rogalski.

Kolumbowie [Columbuses], Poland, 1970, dir. J. Morgenstern

Pogranicze w ogniu [Borderline on Fire], Poland, 1992–1993, dir. A. Konic

Stawka większa niż życie [More Than Life at Stake], Poland, 1967–1968, dir. A. Konic, J. Morgenstern.

Ziemia obiecana [The Promised Land], Poland, 1974, dir. A. Wajda.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2020.50.483-507
Data publikacji: 2020-12-28 11:40:31
Data złożenia artykułu: 2019-07-16 19:38:13


Statystyki


Widoczność abstraktów - 1454
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 762

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Marek Sioma

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.