Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 54 (2022) Wizje genezy Polski w polskim piśmiennictwie wieków średnich. Uwagi na temat książki Początki dziejowe w Polskiej historiografii średniowiecznej. Z zagadnień historii idei, wyobrażeń i narracji Czesława Deptuły Streszczenie w języku polskim  PDF
Anna Obara-Pawłowska
 
No 50 (2020) Zmiana kulturowa i zmiana etniczna we wczesnym średniowieczu – przykład Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście współczesnych badań biologicznych dawnych populacji naszego kontynentu Streszczenie w języku polskim
Andrzej Pleszczyński
 
No 50 (2020) Wokół późnośredniowiecznego duchowieństwa ziemi wieluńskiej. Uwagi i uzupełnienia na marginesie książki Tadeusza Nowaka, Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i początku XVI wieku. Studium prozopograficzne, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2017, ss. 177 Streszczenie w języku polskim
Radosław Krajniak
 
No 49 (2020) Postrzeganie ciała w średniowieczu w świetle kronik polskich Streszczenie w języku polskim
Edyta Pluta-Saladra
 
No 43 (2017) Problem czasu i przyczyny dekadencji teatru w Chersonezie Streszczenie w języku polskim
Maria Parhomenko
 
No 41 (2016) Instytucje samorządowe koczowniczych i półkoczowniczych pasterzy na Bałkanach i w regionie karpackim w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności Streszczenie w języku polskim
Miloš Luković
 
No 38 (2014) Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie średniowiecznej rezydencji książęcej w północnej części Wysokiej Górki w Chełmie Streszczenie w języku polskim  PDF
Tomasz Dzieńkowski
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.