Agnieszka Chłosta-Sikorska, Kraków i jego mieszkańcy w latach 1945-1947, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, Kraków 2016, ss. 376

Przemysław Sołga

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Chłosta-Sikorska A., Wychodzenie z wojny. Kraków 1945–1947, ‘Krakowskie Studia Małopolskie’ 2012, 17.

Chrobaczyński J., Czy Polacy zostali rzeczywiście zniewoleni przez komunistów po II wojnie światowej? Kilka uwag do problemu, in: Skrwawione dusze. Prawda. Sprawiedliwość. Przebaczenie. Pojednanie, ed. A. Bartuś, Oświęcim 2015.

Chwalba A., Dzieje Krakowa, vol. 6, Kraków w latach 1945–1989, Kraków 2004.

Chwalba A., Okupacyjny Kraków w latach 1939–1945, Kraków 2011.

Czocher A., Życie religijne wiernych Kościoła rzymskokatolickiego w Krakowie w latach 1939–1945, in: Kościół krakowski 1939–1945, ed. Ł. Klimek, Kraków 2014.

Czyżniewski M., Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944–1956, Toruń 2005.

Löw A., Roth M., Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945, Kraków 2014.

Rożek M., Kardynał Sapieha, Kraków 2007.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2020.50.645-654
Data publikacji: 2020-12-28 11:40:50
Data złożenia artykułu: 2019-10-23 10:48:41


Statystyki


Widoczność abstraktów - 780
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 679

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Przemysław Sołga

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.