Autor - szczegóły

Teterycz-Puzio, Agnieszka, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska

  • No 51 (2021) - Polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje
    Wojciech Kozłowski, The Thirteenth-century Inter-Lordy System. Lordy Identity and the Origins of the Angevin-Piast Dynastic Alliance, Solivagus–Verlag, Kiel 2020, ss. 439
    Szczegóły  PDF