Autor - szczegóły

Kłoś, Anna, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska

  • No 51 (2021) - Polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje
    Szczepan Kowalik, Arkadiusz Kutkowski, Śmierć nieosądzona. Sprawa księdza Romana Kotlarza, Lublin–Warszawa 2020, 400 s. + 56 s. wkł. ilustr.
    Szczegóły  PDF