Autor - szczegóły

Twarowska-Antczak, Emilia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska

  • No 43 (2017) - Recenzje
    Joseph Rykwert, Idea miasta. Antropologia formy miasta w Rzymie, w Italii i w świecie starożytnym, z angielskiego przełożył Tomasz Wujewski, Kraków 2016, 353 s.
    Szczegóły  PDF