Autor - szczegóły

Bartnicki, Mariusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska

  • No 41 (2016) - Artykuły recenzyjne
    Myroslav Vološčuk, „Rus’” v ugors’komu korolivstvi (XI – druga polovina XIV st.): suspil’no-politična rol’, majnovi stosunki, migracji, Lileja-NV, Ivano-Frankivsk 2014, ss. 496
    Szczegóły  PDF
  • No 52 (2021) - Artykuły
    Zabić księcia! „Oprawcy” księcia Andrzeja Bogolubskiego w świetle ruskiej tradycji historiograficznej XII–XV w.
    Streszczenie w języku polskim  PDF