Autor - szczegóły

Łatka, Rafał, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska