Autor - szczegóły

Piątkowski, Sebastian, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Polska

  • No 40 (2015) - Artykuły
    System penitencjarny Królestwa Polskiego w okresie międzypowstaniowym (1831–1863). Organizacja i funkcjonowanie miejsc odosobnienia oraz warunki życia osadzonych
    Streszczenie w języku polskim  PDF