Autor - szczegóły

Paruch, Waldemar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska