No 2 (2017)

Spis treści

Wprowadzenie
Bogusław Skowronek
PDF
9

Emocje w perspektywie edukacyjnej

Вадим Кобыльченко
15
Людмила Федорович
27
Estela Klett
41
Cristelle Cavalla
59
Olha Hubar
77
Anna Mlekodaj
PDF
91

Emocje w perspektywie kulturowej, medialnej i komunikacyjnej

Barbara Myrdzik
PDF
115
Volodymyr Pogrebnyak
129
Anna Ślósarz
PDF
143
Bogusław Skowronek
PDF
163
Anna Krzyżanowska
175
Leszek Tymiakin
PDF
199
Iryna Omelchenko
217

Emocje w perspektywie literaturoznawczej

Ewa Jaskóła
PDF
231
Anna Dybiec
PDF
249
Patrycja Malicka
PDF
261
Edyta Manasterska-Wiącek
285