Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury

Pismo powstało w 1988 r. z intencją dyskutowania nowych na polskim gruncie zagadnień lingwistyki kulturowej i kognitywnej, zwłaszcza problemów językowego obrazu świata, stereotypów językowych i nazw wartości. Od 2004 r. „Etnolingwistyka” jest organem dwóch komisji etnolingwistycznych – krajowej (działającej w ramach Komitetu Językoznawstwa PAN) i międzynarodowej (przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów). Od 2008 r., kiedy powołano międzynarodowe konwersatorium EUROJOS, do grona autorów dołączyli kolejni badacze. Aktualnie pismo ma rozbudowane zaplecze autorskie w postaci sieci współpracujących ze sobą badaczy i instytucji z Polski i krajów sąsiednich. Adresatem pisma są filolodzy, językoznawcy, kulturoznawcy, antropolodzy – studenci i pracownicy naukowi.

Punkty MNiSW 2015: 13
ISSN: 0860-8032
e-ISSN: 2449-8335
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 30%

Aktualności

 

Ukazała się wersja anglojęzyczna tomu 28

 
Informujemy, że dzięki wsparciu finansowemu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w ramach NPRH Moduł „Umiędzynarodowienie” 3b) ukazała się anglojęzyczna wersja tomu 28. „Etnolingwistyki” poświęconego wartościom w językowym obrazie świata. Zapraszamy do zapoznania się z jej zawartością [tutaj]. Przygotowujemy też anglojęzyczne wersje tomów: 29. (publikacja w 2018 roku) na temat językowego obrazu świata roślin i zwierząt w polszczyźnie ogólnej oraz  30. (planowana publikacja w 2019 roku) na temat językowego obrazu świata w świetle gramatyki (składni i morfologii).  
Opublikowane: 2017-10-26
 
Więcej ogłoszeń...

No 29 (2017)


Okładka