Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury

Pismo powstało w 1988 r. z intencją dyskutowania nowych na polskim gruncie zagadnień lingwistyki kulturowej i kognitywnej, zwłaszcza problemów językowego obrazu świata, stereotypów językowych i nazw wartości. Od 2004 r. „Etnolingwistyka” jest organem dwóch komisji etnolingwistycznych – krajowej (działającej w ramach Komitetu Językoznawstwa PAN) i międzynarodowej (przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów). Od 2008 r., kiedy powołano międzynarodowe konwersatorium EUROJOS, do grona autorów dołączyli kolejni badacze. Aktualnie pismo ma rozbudowane zaplecze autorskie w postaci sieci współpracujących ze sobą badaczy i instytucji z Polski i krajów sąsiednich. Adresatem pisma są filolodzy, językoznawcy, kulturoznawcy, antropolodzy – studenci i pracownicy naukowi.

Punkty MNiSW 2019: 20
ISSN: 0860-8032
e-ISSN: 2449-8335
Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów: ok. 30%

Aktualności

 

Informacje dla Autorów

 

Informujemy, że nabór materiałów do t. 31. „Etnolingwistyki”  został już zamknięty. Zapraszamy do składania materiałów do t. 32. (publikacja w 2020  roku) – tematem przewodnim numeru będzie problematyka językowego obrazu świata w świetle etymologii.

 
Opublikowane: 2018-12-16
 
Więcej ogłoszeń...

Vol 31 (2019)


Okładka