Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 18 (2016): Diagnozy współczesności Sprawozdanie:Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne "Diagnozy Współczesności", Lublin, 12-13 listopada 2015 Szczegóły   PDF
Andrzej Kapusta
 
No 26 (2018) Stanowisko G.W.F. Hegla wobec teoriopoznawczego dualizmu w Pewności zmysłowej Streszczenie w języku polskim   PDF
Michał Bochen
 
No 23 (2017) Stoicka koncepcja "wewnętrznej warowni" Streszczenie w języku polskim   PDF
Przemyslaw Paczkowski
 
No 24 (2017) Stoicyzm popularny. Nowa szansa dla filozofii praktycznej czy raczej iluzja? Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Tomasz Jerzy Stefaniuk
 
No 20 (2016) SZIR ha-SZIRIM (pieśń najpiękniejsza). Obrazowanie za pomocą metafory Sacrum i profanum na przykładzie „Pieśni nad pieśniami” – analiza kognitywna Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Renata Łukiewicz-Kostro
 
No 25 (2018) Teoria historii i badanie wartości. W stronę apologii upraktycznienia Streszczenie w języku polskim   PDF
Ewa Solska
 
No 26 (2018) Tożsamość a nowoczesność. Recenzja: Jacek Dobrowolski, Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego, PWN, Warszawa 2015, s. 134 Szczegóły   PDF
Kamil Szymański
 
No 23 (2017) Tożsamość osobowa (jedna jaźń czy sekwencja następujących po sobie jaźni), czyli co filozof może powiedzieć poecie Streszczenie w języku polskim   PDF
Włodzimierz Zięba
 
No 15 (2015): Dyskusje wokół Oświecenia Transcendentalizm Kanta a problem konceptualizmu we współczesnej filozofii percepcji Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sikora
 
No 13 (2015): Wobec kryzysu Transhumanizm Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Szymański
 
No 26 (2018) Treść, pojęcie, realizm. Heglowskie rozumienie poznania zmysłowego Streszczenie w języku polskim   PDF
Paweł Sikora
 
No 6 (2013) Ubi societas, ibi ius: ideały a rzeczywistość Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Torczyńska
 
No 9 (2014) Uzasadnianie w aksjologii i etyce (Lublin, 27-28 marca 2014) Szczegóły   PDF
Leszek Kopciuch
 
No 8 (2013): Problemy i stanowiska w aksjologii i etyce, red. L. Kopciuch. T. Siwiec Uzasadnienie etyki dzisiaj Streszczenie w języku polskim   PDF (Deutsch)
Peter Knauer SJ
 
No 11 (2014) Uzasadnienie w etyce Emmanuela Lévinasa Streszczenie w języku polskim   PDF
Justyna Rynkiewicz
 
No 6 (2013) Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze, ed. by Petr Hlaváček, Dušan Radvanovič, FF UK &Togga, Praha 2012 Szczegóły   PDF
Dariusz Bęben
 
No 10 (2014): Od idei postępu do idei kryzysu W stronę zapoznanej praxis. Recenzja: Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk, D. Olesiński, Expol, Katowice 2013 Szczegóły   PDF
Barbara Czardybon
 
No 8 (2013): Problemy i stanowiska w aksjologii i etyce, red. L. Kopciuch. T. Siwiec Wartość, dobro, szczęście w koncepcji Tadeusza Czeżowskiego. Konteksty współczesne Streszczenie w języku polskim   PDF
Monika Torczyńska
 
No 14 (2015) Włodzimierz Rydzewski – myślenie lewicowe, myślenie lewicy Streszczenie w języku polskim   PDF
Janusz Dobieszewski
 
No 24 (2017) Wątpliwości wokół wartościowania kreatywności Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Szymański
 
No 22 (2017) Wbrew humanizmowi. Racjonalizm transcendentalny Bogusława Wolniewicza Streszczenie w języku polskim   PDF
Stanisław Jędrczak
 
No 22 (2017) What it is like to be a pickpocket Streszczenie w języku polskim
Witold Wachowski
 
No 8 (2013): Problemy i stanowiska w aksjologii i etyce, red. L. Kopciuch. T. Siwiec Wiek jako źrodłowy, społeczno-kulturowy konstrukt w społeczeństwach tradycyjnych, nowoczesnych i ponowoczenych: co to znaczy być młodym? Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Agne Dorelaitiene
 
No 14 (2015) Wielki Inkwizytor a idea rosyjska Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Augustyn
 
No 26 (2018) William Faulkner jako pisarz filozoficzny Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Iwona Szydłowska
 
226 - 250 z 279 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>