Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 21 (2017) Poznanie ucieleśnione w rzeczywistości wirtualnej Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Walczyk
 
No 6 (2013) Praktyczne aplikacje filozofii. Samorealizacja – Coaching – Świat biznesu (Lublin, 11 kwietnia 2013) Szczegóły   PDF
Justyna Rynkiewicz
 
No 13 (2015): Wobec kryzysu Praktyczne aplikacje filozofii: antropologia filozoficzna, aksjologia, etyka, Lublin, 26-27 marca 2015 Szczegóły   PDF
Kamil Szymański
 
No 13 (2015): Wobec kryzysu Próba typologii myśli katastroficznej Streszczenie w języku polskim   PDF
Leszek Gawor
 
No 22 (2017) Prebioetyka czyli historia zagadnień bioetycznych Streszczenie w języku polskim
Maciej Zastępa
 
No 19 (2016) Problem abiekcji w kulturze Streszczenie w języku polskim   PDF
Marta Anna Tużnik
 
No 20 (2016) Przemiany w kulturze urbanistycznej i rola wody w środowisku miejskim – na przykładzie Wilna Streszczenie w języku polskim   PDF (English)
Antanas Stančius
 
No 25 (2018) Przestrzeń wolności. Próby ucieczki przed logiką wartości Carla Schmitta Streszczenie w języku polskim   PDF
Jonathan Scovil
 
No 26 (2018) Przewodnik po życiu politycznym współczesnej Polski? Recenzja: Zakaria Fareed. Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja w Stanach Zjednoczonych i na świecie . Tłum. Tomasz Bieroń. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna, 2018, ss. 329 Szczegóły   PDF
Grzegorz Bednarczyk
 
No 23 (2017) Przezwyciężenie romantycznych antynomii w filozofii Augusta Cieszkowskiego Streszczenie w języku polskim   PDF
Mateusz Binek
 
No 22 (2017) PRZYCZYNEK DO ANTROPOLOGII INSPIROWANY WITTGENSTEINEM Streszczenie w języku polskim
Marcin Jacek Kozłowski
 
No 26 (2018) Przyczynek do filozoficznej genezy koncepcji Lebensweltu Jürgena Habermasa Streszczenie w języku polskim   PDF
Rafał Andrzej Michalski
 
No 11 (2014) Przyroda – Miasto – Globalność, Wrocław, 17 października 2014 Szczegóły   PDF
Leszek Kopciuch
 
No 11 (2014) Recenzja: Adam Nobis, Studia globalne. Wprowadzenie, Wyd. Chromcon, Wrocław 2014 Szczegóły   PDF
Leszek Kopciuch
 
No 21 (2017) Recenzja: Aleksandra Przegalińska, Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2016 Streszczenie w języku polskim   PDF
Kamil Szymański
 
No 17 (2016) Recenzja: Antonio Damasio, Jak umysł zyskał Jaźń. Konstruowanie świadomego umysłu, przeł. N. Radomski, Wyd. Rebis, Poznań 2011 Szczegóły   PDF
Mateusz Cichocki
 
No 11 (2014) Recenzja: Eugeniusz Sakowicz, Muzułmańśka edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha Güllena, Białystok 2014 Szczegóły   PDF
Tomasz Stefaniuk
 
No 11 (2014) Recenzja: Józef Bremer, Czy wolna wola jest wolna? Kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 Szczegóły   PDF
Krzysztof Rojek
 
No 20 (2016) Recenzja: Jesper Juul, Sztuka przegrywania. Esej o bólu, jaki wywołują gry wideo Streszczenie w języku polskim   PDF
Adam Wasążnik
 
No 23 (2017) Recenzja: Thomas Luckmann, Niewidzialna religia Szczegóły   PDF
Anna Żeligowska
 
No 21 (2017) Relacje przedmiotowe i podmiotowe między matematyką a muzyką Streszczenie w języku polskim
Tomasz Grębski
 
No 22 (2017) Relacje przedmiotowe i podmiotowe między matematyką a muzyką Streszczenie w języku polskim
Tomasz Grębski
 
No 15 (2015): Dyskusje wokół Oświecenia Religia naturalna i krytyka objawienia w filozofii Matthew Tindala Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Stefaniuk
 
No 16 (2015) Religijne, społeczne i kulturowe funkcje meczetu Streszczenie w języku polskim   PDF
Tomasz Stefaniuk
 
No 5 (2013) Renesansowe źródła ergantropii Streszczenie w języku polskim   PDF
Zdzisław Kalita
 
176 - 200 z 279 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>