Kontakt

Adres

Res Historica
Instytut Historii UMCS
pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Osoba do kontaktu

Krzysztof Latawiec
Redaktor naczelny
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tel.: 606503703
Email: reshistorica@umcs.pl

Wsparcie techniczne

Aneta Okuń
Email: support@journals.umcs.pl