Kontrowersje wokół epitafium Władysława Białego i daty jego śmierci

Włodzimierz Appel

Streszczenie w języku polskim


Autor omawia kontrowersje związane z interpretacją inskrypcji widniejącej na nagrobku księcia Władysława Białego, zmarłego w 1388 r. i pochowanego w katedrze w Dijon. Podważa dotychczasowe ustalenia dotyczące dziennej daty zgonu księcia i dochodzi do wniosku, że jeśli ktoś przyjmuje, że Vladislaus Albus obiit decimum diem ante Kalendas Martias 1388 r., to powinien to być dzień 21 lutego tego roku. Niewykluczone natomiast, że Władysław Biały zmarł albo pridie Kalendas Martias, albo w same Marcowe Kalendy (Kalendis Martiis). Tak czy inaczej rzymska cyfra „I”, widoczna dziś na inskrypcji przekutej w XVIII stuleciu, najprawdopodobniej widniała już na czternastowiecznym oryginalnym epitafium.


Słowa kluczowe


Władysław Biały; epitafium w Dijon

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amanton M., Vladislas Duc de Cujavie, MOYne de l' Abbaye de citeaux puis Benedictin (…), Dijon 1832.

Balzer O., Genealogia Piastów, Kraków 1895 (wyd. 2, Kraków 2005).

Bartkowski J., Wspomnienie historyczne o Władysławie Białym Książęciu na Gniewkowie, w: „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego” w Paryżu, Rok 1869, Paryż 1870.

Breval J., Remarks on Several Parts of Europe, Relating Chiefly to Their Antiquities and History. Collected upon the Spot In several Tours since Year 1723 (…) vol. II. by John Breval, London M.DCC.XXXVIII.

Bucelino G., Annales Benedictini quibus potiora Monachorum eiusdem ordinis merita ad compendium referuntur. Aucthore R.P.F. Gabriele Bucelino (…). Typis Joannis Praetorij Ao 1656.

Chesne du Andre, Les Antiqvites Et Recherches des Villes, Chasteaux, Et Places Plus Remarquables de France (…) Par Andre du Chesne (…) Seconde Partie, A Paris M.DC. LXVIII.

Chodźko L., La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, t. 3, Paris 1839–1842.

Dumay G., Epigraphie Bourguignonne. Eglise et abbaye de Saint-Benigne de Dijon, Paris–Dijon 1882.

Favreau R., Michaud J., Mora B., Corpus des Inscriptions de la France Medievale, 20: Cote-D'Or. Textes etablis et presentes par Robert Favreau, Jean Michaud et Bernadette Mora, Paris 1999 (wydanie znaleźć można pod linkiem: https://www.persee.fr/doc/cifm_0000-0000_1999_cat_20_1 [dostęp: 11 VI 2021]).

Favyn A., Le Theatre D'Honneur et de Chevalerie ou L'Histoire des Ordres Militaires des Roys et Princes de la Chrestiente (…), par Andre Favyn, Parisien, Tome second, A Paris MDCXX, Livre VII.

Fevret Ch., Traité de l'abus et du vray sviet des appellations qualifiees de ce nom d'Abvs. Par Charles Fevret (…), Seconde edition (…): Tome Second A Lyon M. DC. LXVII.

Ioly H., Traité de la chambre des comptes de Diion, son antiquité et establissement, ses honneurs, privilèges et prérogatives. (…) Par Hector Ioly, (…) A Diion M. DC. LIII.

Jasiński K., Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Poznań–Wrocław 2001.

Leniek J., Władysław Biały, odbitka z „Przewodnika Naukowego i Literackiego”, Lwów 1887.

Kabaciński R., Władysław Biały, w: Inowrocławski słownik biograficzny, z. 4, red. E. Mikołajczak, Inowrocław 2000.

Maurus S., Gallia Christiana, in Provincias Ecclesiasticas Distributa, in qua series et historia archiepiscoporum, episcoporum, et abbatum (...), Opera et studio S. Mauri, Tomus Quartus, Parisiis M.D CCXXVIII.

Mądry W., Nekropolie Piastów. Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. nadzwyczajnego PAN R. Grzesika, Poznań 2012, UAM Wydział Historyczny, Instytut Historii, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/5117 [dostęp: 12 VI 2021].

Montegut E., Souvenirs de Bourgogne, Paris 1872.

Oleszczyński A., Wspomnienia o Polakach, co słynęli w obcych i odległych krajach opisy i wizerunki, Lipsk 1844.

„Przyjaciel Ludu” 1838.

Puccinelli P., Istoria dell'eroiche attioni di Vgo il grande (...) Con la Cronica dell'abbadia di Fiorenza (...) La galleria sepolcrale (...) Del P.D. Placido Puccinelli (…), In Milano M.DC.LXIV.

Robert C., Gallia Christiana, in qua regni Franciae ditionumque vicinarum dioeceses, et in iis præsules describuntur. Cura et labore Claudii Roberti (…). Lutetiæ Parisiorum M.DC.XXVI.

Saint-Allais de M., L'art de vérifier les dates des faits historiques, des chartes, des chroniques et autres anciens monuments (...), Tom Deuxieme, A Paris 1818.

Sowała W., Od pomnika niespełnionych ambicji do pamiątki narodowej. Dzieje nagrobka Władysława Białego w kościele Saint-Benigne w Dijon, w: Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej Polsce, red. H. Rajfura, P. Szwedo, B. Świadek, M. Walczak, P. Węcowski, Warszawa 2020.

Sroka A.S., Książę Władysław Biały w Burgundii, „Studia Historyczne” 1996, 39, 2.

Sroka A.S., Władysław Biały, w: Piastowie. Leksykon biograficzny, red. S. Szczur, K. Ożog, Kraków 1999.

Starowolski Sz., Monumenta Sarmatarum, Beatae aeternitati Adscriptorum Simone Starovolscio Primicerio Tarnoviensi Collectore, Cracoviae M.DC.LV.

Stronczyński K., Pomniki książęce Piastów lenników dawnej Polski w pieczęciach, budowlach, grobowcach i innych starożytnościach, zebrane i objaśnione, Piotrków 1888.

Szczygielski S., Aquila Polono-Benedictina In qua, Beatorum et Illustrium Virorum Elogia, Caenobiorum, ac rerum memorabilium Synopsis, Exordia quoque et progressus: Ordinis D. P. Benedicti Per Polonia, et eius Sceptris subiectas Prouincias breuiter describuntur; item duplex fulcrum Ordinis subleuandi, cum Appendice diuersarum eiusdem Ordinis Congregationum, proponitur. Auctore R.P. Stanislao Szczygielski (…), Cracoviae 1663.

Śliwiński J., Władysław Biały (1327/1333 – 20 luty 1388). Ostatni książę kujawski. Największy podróżnik spośród Piastów, Kraków 2001.

Topographiae Galliae (…), Amsterdam 1661.

Wójcicki K.W., Książę Biały, w: Szkice historyczne i z domowego życia niedawno ubiegłej przeszłości, Kraków 1869.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2022.54.57-74
Data publikacji: 2022-12-14 08:36:29
Data złożenia artykułu: 2021-07-19 12:10:17


Statystyki


Widoczność abstraktów - 313
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 155

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2022 Włodzimierz Appel

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.