Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
No 39 (2015) Metamorfozy historii lokalnej we Lwowie w latach 1869–1939 Streszczenie w języku polskim  PDF
Andrzej Stępnik
 
No 50 (2020) Poszukiwanie korzeni polskiej historii wizualnej Streszczenie w języku polskim
Dariusz Banek
 
No 49 (2020) Limitanei w Historia Augusta. Czy wzmianki o armii przygranicznej można wykorzystać do datowania Historia Augusta? Streszczenie w języku polskim
Robert Sławomir Suski
 
No 39 (2015) Aluzja do rebelii Eugeniusza czy ukłon wobec aspiracji rzymskiej elity. Nowa interpretacja mowy Maeciusa Faltoniusa Nicomachusa (Hist. Aug. Tac. 6, 1–9) Streszczenie w języku polskim  PDF
Robert Suski
 
No 47 (2019) O deformacji idei, czyli dlaczego warto studiować historię myślenia o Europie Środkowo-Wschodniej Streszczenie w języku polskim
Sławomir Łukasiewicz
 
No 47 (2019) U podstaw Narbuttowskiej wizji Litwy i stosunków polsko-litewskich Streszczenie w języku polskim
Paweł Wiktor Sierżęga
 
No 47 (2019) Koncepcja władzy i myśl polityczna XVI-wiecznego Carstwa Rosyjskiego. Studium myśli politycznej Iwana Pereswietowa, Fiodora Karpowa i Andrieja Kurbskiego. Streszczenie w języku polskim
Stanisław Boridczenko
 
No 45 (2018) Wanda Moszczeńska wobec historii historiografii. Na marginesie książki Jerzego Maternickiego Wanda Moszczeńska (1896–1974). Współtwórczyni polskiej historii historiografii, Rzeszów 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, ss. 190 Streszczenie w języku polskim  PDF
Piotr Pasisz
 
No 45 (2018) Element przypadkowy i wrogi, karierowicze, moralnie rozłożeni, sypacze i deklaranci. Obraz członków Polskiej Partii Robotniczej w województwie lubelskim w świetle spraw Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej PPR w Lublinie w latach 1945–1948 Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Jan Bednarczyk
 
No 45 (2018) Wspaniałe miasto czy złota misa pełna skorpionów? Obraz Jerozolimy w dziele Al-Mukaddasiego Najpiękniejszy podział wiadomości o klimatach Streszczenie w języku polskim  PDF
Wojciech Mruk
 
No 44 (2017) Historia Kościoła w cieniu polityki państwa. Uwagi na temat książki Studia nad polityką polską XX wieku. Relacje państwo – Kościół, red. Mieczysław Ryba, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 240 Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Sołga
 
No 48 (2019) Factio Metelli w opozycji wobec Gajusza Mariusza w roku 104 przed Chr. Streszczenie w języku polskim
Łukasz Schreiber
 
No 44 (2017) Projekt „e-TV-Historia” wobec audiowizualnego idiomu współczesnych badań i edukacji historycznej Streszczenie w języku polskim  PDF
Ewa Solska
 
No 43 (2017) Historia społeczna z odmiennej perspektywy  PDF
Mariusz Mazur
 
No 43 (2017) Szkoła Szymona Askenazego Streszczenie w języku polskim  PDF
Mariola Hoszowska
 
No 40 (2015) Sezonowe migracje pasterzy na Bałkanach: charakter, historia, transformacje Streszczenie w języku polskim  PDF
Miloš Luković
 
No 42 (2016) W kierunku historii cyfrowej. Nowe możliwości – nowe wyzwania Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Narojczyk
 
No 42 (2016) Zniszczenie Kalisza w sierpniu 1914 roku w świetle polskojęzycznej prasy łódzkiej Streszczenie w języku polskim  PDF
Witold Jarno
 
No 42 (2016) Miejsca obrad sejmików województw Wielkopolski właściwej od XVI do XVIII wieku Streszczenie w języku polskim  PDF
Michał Zwierzykowski, Ewa Tacka
 
No 41 (2016) Recenzja: Historia w kontekście posthumanistyki, „Historyka. Studia metodologiczne”, T. 45, 2015.  PDF
Marek Woźniak
 
No 44 (2017) Aby przed kongresem pokoju można było „tych prawdziwych Polaków” od reprezentacji zupełnie usunąć. Z korespondencji Marii Curie-Skłodowskiej i Bolesława Motza z Aleksandrem Lednickim (czerwiec–listopad 1917) Streszczenie w języku polskim  PDF
Dariusz Tarasiuk
 
No 54 (2022) Z dziejów kontaktów polskich i ukraińskich badaczy starożytności w okresie międzywojennym: przypadek Andrija S. Kocewałowa Streszczenie w języku polskim  PDF
Krzysztof Królczyk
 
No 54 (2022) Styl chinoiserie na przykładzie osiemnastowiecznych jedwabnych tkanin odzieżowych manufaktur europejskich Streszczenie w języku polskim  PDF
Przemysław Krystian Faryś
 
No 53 (2022) Rytuał w wykonaniu kobiet „Radio Majdanek” Streszczenie w języku polskim
Grażyna Stachyra
 
No 53 (2022) Choroba od kuchni. Dieta a zdrowie w społeczeństwie polskim końca XVII w. na podstawie analizy wybranych porad i receptur kulinarnych dzieła Jakuba Kazimierza Haura Streszczenie w języku polskim  PDF
Julita Madej
 
1 - 25 z 35 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładne wyrażenie przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.