Życie rodzin wojskowych podczas powstania listopadowego

Konrad Krzyżewski

Streszczenie w języku polskim


W artykule poruszono kwestię życia rodzin wojskowych podczas powstania listopadowego. Wraz z wybuchem powstania zmieniło się wiele sfer ich życia. W stolicy, która była nieustannie przeludniona, brakowało kwater nawet dla wojskowych. Stopniowemu pomniejszeniu ulegały również stawki żołdu wojskowych. Mimo złej sytuacji finansowej Królestwa Polskiego, władze starały się regularnie wypłacać pensje oraz emerytury. Tymczasem rodziny starały się wzajemnie kontaktować. Jedną z form były odwiedziny w obozach.

Słowa kluczowe


Powstanie Listopadowe, życie codzienne, rodzina, kobiety, 19 w.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błędowska H., Pamiątka z przeszłości: wspomnienia z lat 1794 – 1832, Warszawa 1960.

Dembiński H., Pamiętniki o powstaniu w Polsce, Kraków 1877, t. 1.

Gajewski F., Pamiętniki, t. 2, Poznań 1913.

Gawroński F., Pamiętnik r. 1803/31 i kronika pamiątkowa (1787-1831) pułkownika Franciszka Salezego Gawrońskiego, Kraków 1916.

Golejewski H., Pamiętnik, t. 1, Kraków 1971.

Jabłonowski S., Wspomnienia o bateryi pozycyjnej artyleryi konnej gwaryi królewsko-polskiej, Poznań 1860.

Jaszowski J., Pamiętnik dowódcy rakietników konnych, Warszawa 1968.

Jenerał Zamoyski 1830-1832, t. 2, Poznań 1913.

Kicka N., Pamiętniki, Warszawa 1972.

Konarski Sz., Dziennik z lat 1831-1834, Kraków 1973.

Łukasiewicz K., Wspomnienia starego lekarza o czasach powstania listopadowego 1825-1835, Zamość 1937.

Małachowska B., Pamiętniki 1830-1870, w: Przewodnik Naukowy i Literacki, 1919.

Młocki, Pamiętnik, w: Zbiór pamiętników do historyi powstania polskiego z roku 1830-1831, Lwów 1881.

Mroziński J., Dzieła wszystkie, Wrocław 1987, t. 2.

Patelski J., Wspomnienia wojskowe z lat 1823-1831, Wilno 1914.

Prądzyński I., Pamiętniki, Warszawa 1909, t. 2-3.

Sierawski N., Pamiętnik oficera konnego pułku gwardyi za czasów wielkiego księcia Konstantego, Lwów 1907.

Święcicki J., Pamiętnik ostatniego dowódcy pułku 4 piechoty liniowej, Warszawa 1982.

Szokalski F., Wspomnienia z przeszłości, Wilno 1921, t. 1.

Sczaniecki L., Pamiętniki pułkownika wojsk polskich, Poznań 1863.

Opracowania:

Barańska A., Kobiety w powstaniu listopadowym, Lublin 1998.

Бегунова A., Повседниевная жизн русскова гусара в царстование Александра II, Москва 2000.

Bloch Cz., Generał Ignacy Prądzyński 1792-1850, Warszawa 1974.

Chojna J. W., Warszawskie lazarety wojskowe w czasie powstania listopadowego, „Archiwum Historii Medycyny”, 44, 1981, 3-4, s. 277-308.

Eile H., Powstanie listopadowe. Finanse i administracja wojska, Warszawa 1930.

Giedroyć F., Służba zdrowia w Wojsku Polskiem, Warszawa 1927.

Ивченко Л., Повседниевная жизн русскова офицера епохи 1812 года, Москва 2008.

Kowecka E., W salonie i w kuchni. Opowieść o kulturze materialnej pałaców i dworów polskich w XIX wieku, Warszawa 1984.

Strzeżek T., Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym – mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2006.

Tarczyński M., Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988.

Tokarz W., Wojna polsko-rosyjska 1830-1831, Warszawa 1993.

Trąbski M., Kawaleria Królestwa Polskiego 1815-1830, Warszawa 2011.

Volo D. D., Volo J. M., Daily life in civil war America, Westport 1998.

Warmiński J., Losy jeńców rosyjskich w powstaniu listopadowym 1830-1831, Lublin 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2014.38.95
Data publikacji: 2015-07-21 11:22:35
Data złożenia artykułu: 2015-07-17 12:24:47

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Konrad Krzyżewski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.