Z działalności odczytowej Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie (1893/1898-1914)

Aleksandra Lubczyńska

Streszczenie w języku polskim


Przedmiotem artykułu jest działalność Związku Naukowo-Literackiego we Lwowie
– stowarzyszenia założonego pod koniec XIX w. z inicjatywy Franciszka Rawity-Gawrońskiego. Celem stowarzyszenia było ułatwienie miejscowej inteligencji kontaktu ze światem współczesnej kultury, nauki i sztuki. Do podstawowych form działalności Związku należały: odczyty i pogadanki, organizowanie obchodów rocznicowych oraz działalność wydawnicza. Prelegentami na spotkaniach Związku byli m.in. profesorowie Uniwersytetu Lwowskiego, literaci, artyści, działacze społeczni – słowem – wybitni specjaliści w zakresie różnych dziedzin nauki, kultury i działalności społecznej.

Słowa kluczowe


Galicja, Lwów, Związek Naukowo-Literacki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Biblioteka Ossolineum, Korespondencja Jana Kasprowicza. T. 1. Litery A-O. 1885-1920, Rkps Ossol. 6439/I.

Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, fond 146, C. k. Namiestnictwo Galicyjskie, opis 58, sprawa 456.

Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, fond 76, sygn. III Pawl. 147/p. 20, sygn. III Pawl. 148/p. 20.

Wasilewski Zygmunt, Lwów przodujący. Szkice z dziejów kultury umysłowej w Polsce 1895-1914, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, rkps. 180/78.

Opracowania

Adamczyk D., Polskie społeczne placówki wydawnicze we Lwowie w dobie autonomii galicyjskiej, Kielce 1996.

Brzozowski S., Towarzystwa Naukowe we Lwowie, w: Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. 4: 1863-1918, Wrocław 1987.

Dębicki Z., Iskry w popiołach. Wspomnienia lwowskie, Poznań 1931.

Dobrowolski S., Szkoła Nauk Politycznych we Lwowie w latach 1902-1906, „Studia Historyczne”, 41, 1998, z. 3.

Grzymska B., Księgarnia Wydawnicza Hermana Altenberga, „Editor”, 1, 1988.

Hajdukiewicz L., Geneza i początki Polskiej Szkoły Nauk Politycznych w Krakowie, w: Studia z dziejów oświaty i kultury umysłowej w Polsce XVIII-XX w. Księga ofiarowana Janowi Hulewiczowi, red. R. Dutkowa, J. Dybiec, L. Hajdukiewicz, Wrocław 1977.

Jakubowska U., Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych, Warszawa 1991.

Książka, 2, 1902, nr 7; 14, 1914, nr 1-7.

Lwów: miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9: Życie codzienne miasta, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2014.

Łuniński E., Ze wspomnień o Kasprowiczu. III. Związek Naukowo-Literacki, „Wiadomości Literackie”, 3, 1926, nr 43.

Olszewski M., Quousque tandem... W sprawie Miejskiej Galerii Obrazów we Lwowie: komentarz do dzisiejszej kultury artystycznej Lwowa, Lwów 1907.

Rawita-Gawroński F., Ludzie i czasy mego wieku. Wspomnienia, wypadki, zapiski (1892-1914), oprac., przedm. i przypisy E. Koko, Gdańsk 2012.

Šah S., L’vìv – mìsto moeï molodosti. Spomin prisvâčenij Tìnâm zabutih L’vov’ân, č. 1-2, L’vìv 2006.

Słowo Polskie, 8, 1903, nr 132, 208, 235, 247; 9, 1904, nr 16; 11, 1906, nr 141; 12, 1907, nr 538; 13, 1908, nr 12, 74, 82, 90, 122, 169, 198, 200, 484, 500, 534, 546, 564; 14, 1909, nr 66, 87, 109, 137, 220, 232, 269, 456, 508, 522, 583; 15, 1910, nr 16, 41, 54, 71, 75, 191, 193, 201, 226.

Stowarzyszenie Wspólnej Nauki, Związek Naukowo-Literacki, „Gazeta Narodowa”, 42, 1902, nr 313.

Toczek A., Lwów – historycy w działalności towarzystw naukowych miasta. Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 5, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2007.

Ukraïns’ka ìstorìografïâ na zlamì XX ì XXI stolìt’. Zdobutki ì problemi, red. L. Zaškìl’nâk, L’vìv 2004.

Wasilewski Z., Pieśń w górach, Warszawa 1930.

Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002.

Wysocki A., Sprzed pół wieku, Kraków 1958.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2014.38.121
Data publikacji: 2015-07-21 11:22:35
Data złożenia artykułu: 2015-07-17 12:38:11


Statystyki


Widoczność abstraktów - 588
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 664

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2015 Aleksandra Lubczyńska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.