Tok postępowania dyscyplinarnego przeciwko funkcjonariuszom wymiaru sprawiedliwości II Rzeczypospolitej w świetle akt Komisji Dyscyplinarnej

Robert Małek

Streszczenie w języku polskim


Jednym z ustawowych obowiązków sądów apelacyjnych w latach 1922–1939 było funkcjonowanie przy nich komisji dyscyplinarnych, które zajmowały się przekroczeniami, uchybieniami czy przestępstwami urzędników państwowych. W artykule przedstawiono aspekt ustawodawczy oraz fragmenty dokumentacji Sądu Apelacyjnego w Lublinie (zespół 870 Archiwum Państwowego w Lublinie), prezentujące praktyczną stronę realizacji tych założeń. Jako przedstawiciela funkcjonariuszy państwowych wybrano komornika.


Słowa kluczowe


II Rzeczpospolita; Komisja Dyscyplinarna; komornik; Lublin; postępowanie dyscyplinarne; prawo; Równe; Sąd Apelacyjny; Sąd Grodzki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bereza A., Historia Sądu Apelacyjnego w Lublinie (1917–1950) (1990–2010), Lublin 2010.

Bereza A., Lublin jako ośrodek sądownictwa, Lublin 2006.

Łyszczek R., Wpływ regulacji prawnych państw zaborczych dotyczących egzekucji sądowej na zunifikowane ustawodawstwo polskie w okresie II Rzeczypospolitej – wybrane zagadnienia, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”, t. 2, red. W. Uruszczak i D. Malec, Kraków 2008, s. 233–251.

Łyszczek R., Instytucja komornika sądowego jako organu egzekucyjnego w okresie międzywojennym, Sopot 2007.

Malec D., Notariat Drugiej Rzeczypospolitej, Kraków 2002.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.247
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:24
Data złożenia artykułu: 2016-04-27 09:53:25


Statystyki


Widoczność abstraktów - 948
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 752

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Robert Małek

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.