Suplement do suplementu. Odpowiedź na recenzję Zbigniewa Anusika recenzję książki Wiśniowieccy. Monografia rodu

Ilona Czamańska

Streszczenie w języku polskim


Artykuł jest polemiką z poglądami Zbigniewa Anusika, zawartymi w jego artykule recenzyjnym dotyczącym książki Wiśniowieccy. Monografia rodu (Poznań 2007). Polemika dotyczy przede wszystkim takich zagadnień, jak: 1. Pisownia nazw i nazwisk z doby staropolskiej. 2. Pochodzenie i data urodzin Dymitra Wiśniowieckiego (starszego), a także pochodzenie jego niewątpliwej matki (3 dowody źródłowe) Marii Magdaleny Branković. 3. Działalność polityczna i militarna Dymitra Wiśniowieckiego (zamek Wiśniowieckiego na Chortycy nie był tożsamy z Siczą Zaporoską, wyjazd Wiśniowieckiego do Turcji był związany niewątpliwie ze sprawami mołdawskimi). 4. Pochodzenie Rainy Mohylanki i sprawa Uścia (przebieg procesu wygranego przez Annę Mohylankę). 5. Nadanie Chortycy Jeremiemu Wiśniowieckiemu. 6. Rzekome ojcostwo Dymitra Wiśniowieckiego (młodszego) wobec najstarszego syna Katarzyny Sobieskiej – Aleksandra Zasławskiego. 7. Relacja między Anną Dolską a Iwanem Mazepą. 8. Sprawa dóbr Borklo w Holandii, które nie mogły zostać sprzedane przez Teklę Różę Wiśniowiecką, choćby ze względu na nieuregulowany status własnościowy. Artykuł dotyczy też wielu innych kwestii związanych z rodziną Wiśniowieckich.


Słowa kluczowe


Wiśniowieccy; Maria Magdalena Branković; Chortyca; Sicz Zaporoska; Iwan Mazepa; Borklo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anusik Z., O książętach Wiśniowieckich i czasach, w których żyli. Suplement do monografii rodu, „Przegląd Nauk Historycznych”, 8, 2009, 2, s. 149-245; http://przeglad.uni.lodz.pl/t/2009nr2/za.pdf (dostęp 10 XI 2015).

Anusik Z., Studia i szkice staropolskie, Łódź 2011, s. 586–682. Tu pod tytułem Książęta Wiśniowieccy na tle swoich czasów.

Chmielewska M., Sejm elekcyjny Michała Korybuta Wiśniowieckiego 1669 roku, Warszawa 2006.

Czamańska I., Jakub Basilicos Heraklides - droga wyzwolenia Grecji?, „Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia” 1999, t. IX/X, s. 133–152.

Czamańska I., Miron Barnovschi i jego rodzina w relacjach z Polakami, [w:] Wielowiekowe bogactwo polsko-rumuńskich związków historycznych i kulturowych, Suceava 2014, s. 79–89.

Czamańska I., Wiśniowieccy. Monografia rodu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007.

Czapliński W., Firlej Zbigniew, Polski Słownik Biograficzny, t. VII, Kraków 1938–1948, s. 17.

Golimaş A. H., Un domnitor. O epocă. Vremea lui Miron Barnovschi Moghilă, voievod al Moldovei, Bucureşti 1980.

Gorczak B., Katalog rękopisów Archiwum XX Sanguszków w Sławucie, w Sławucie 1902.

Rezachevici C., Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova, a. 1324–1881, vol. 1, Bucureşti 2001.

Stoicescu N., Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti 1971.

Wolff J., Kniaziowie litewsko-ruscy, Warszawa 1895.

Нова историjа српског народа, уредник Д. Т. Батаковић, Београд 2000.

Родословне таблице и грбови српских династија и властеле, Београд 1991.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2015.40.279
Data publikacji: 2016-04-27 12:13:25
Data złożenia artykułu: 2016-04-27 10:12:29

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Ilona Czamańska

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.