Ślady migracji wołoskich w toponimii polskiego Podtatrza

Anna Oczko

Streszczenie w języku polskim


W gwarach podhalańskich obecne są elementy leksykalne, których pochodzenie wiąże się z migracją pasterzy wołoskich na terenach polskiego Podtatrza. Występują również w toponomastyce. Utworzone zostały najczęściej na podstawie rumuńskich gwarowych apelatywów, np. oronimy Grapa, Magura, a także nazwy wsi lokowanych na prawie wołoskim lub zamieszkanych przez osadników wołoskich, np. Łapsze, Poronin. Na polskim Podtatrzu, które obejmuje Spisz, Podhale i Orawę, wśród 93 miejscowości jedynie w sześciu przypadkach, w stanie obecnych badań, można wskazać etymologię rumuńską (wołoską). Nie jest to jednak ostateczny stan badań i wymagają one kontynuacji.


Słowa kluczowe


Wołosi, Podtatrze, toponimia Podhala, osadnictwo wołoskie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Ciorănescu A., Dicţionarul etimologic al limbii române, Bucureşti 2002 (DER).

Długopolski E., Przywileje sołtysów podhalańskich, „Rocznik Podhalański” 1914–1921, 1.

Hrabec S., Nazwy geograficzne huculszczyzny, Kraków 1950.

Kąś J., Słownik gwary orawskiej, Kraków 2011.

Lubaś W., Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa krakowskiego, Wrocław 1968.

Łukasik S., Pologne et Roumanie. Aux confins des deux peuples et des deux langues, Paris 1938.

Moldovanu D., Teoria câmpurilor toponimice, Iaşi 2010.

Mrózek R., Nazwy górskie in: Polskie nazwy własne, ed. E. Rzetelska-Feleszko, Warszawa–Kraków 1998.

Oczko A., Rumuńskie echo w polskich górach – nazwy szczytów i gór pochodzenia rumuńskiego, in: Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe. Legături istorice şi culturale polono-române, ed. St. Iachimovschi, E. Wieruszewska-Calistru, Suceava 2013.

Paryscy Z and W., Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995.

Pinkwart M., Podtatrze, Olszanica 2011.

Rospond S., Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984.

Skok P., Etimologijski Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1971.

Sławski F., Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1952–1986.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2016.41.151
Data publikacji: 2016-09-29 09:33:16
Data złożenia artykułu: 2016-09-26 13:01:57

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2016 Anna Oczko

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.