Historia społeczna z odmiennej perspektywy

Mariusz Mazur

Słowa kluczowe


stalinizm, historia społeczna, grupy społeczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


D. Jarosz, „Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945-1956, Warszawa-Kielce 2003

W. Sokół, Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997

L. Habuda, Rządzący rządzeni. Totalitaryzm w stosunkach władzy w PRL, Opole 2001
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2017.43.434-441
Data publikacji: 2018-02-24 20:38:27
Data złożenia artykułu: 2017-07-06 19:03:31

Odwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2017 Mariusz Mazur

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.