Wczesna kariera Aureliusza Wiktora i świadectwo Ammianusa Marcellinusa (Amm. 21.10.6)

Robert Sławomir Suski

Streszczenie w języku polskim


O karierze Aureliusza Wiktora nie wiadomo zbyt dużo. Sam twierdził, że pochodził z ubogiej rodziny, a mimo to Julian mianował go namiestnikiem Panonii II. O tym ostatnim informuje nas Ammianus Marcellinus. Stąd zaproponowano hipotezę, że Aureliusz Wiktor, podobnie jak Eutropius, pracował w cesarskiej kancelarii, był notariuszem. W artykule zanalizowano sposób przedstawiania postaci przez Ammianusa Marcellinusa. Historyk ów prawie zawsze wspominając po raz pierwszy postacie, opisywał je sprawowanymi funkcjami. Tymczasem ze sposobu opisania Aureliusza Wiktora jako autora historii nie wynika, aby pracował on w cesarskiej kancelarii. A przynajmniej Ammianus Marcellinus nie miał takiej wiedzy.


Słowa kluczowe


rzymska historiografia, brewiaria, późne cesarstwo rzymskie, Aureliusz Wiktor, Ammianus Marcellinus

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Wykaz skrótów zastosowanych w tekście

Amm. – Ammianus Marcellinus, Rerum Gestarum, wyd. V. Gardthausen, Stuttgart 1967 (Bibliotheca Tauberiana); J.C. Rolfe, London 1935–1940 (Loeb); J. Fontaine, Paris 1968–1999 (Les Belles Lettres).

Aur. Vict. Caes – Aurelius Victor, Liber de cesaribus, wyd. F. Pichlmayer, popr. R. Gründer, Leipzig 1970 (Bibliotheca Teubneriana); P. Dufraigne, Paris 1975 (Les Belles Lettres).

Cedrenus – Georgii Cedreni Historiarum compendium, wyd. I. Bekker, PG, Band 121–122, Paris 1884–1889.

CIL – Corpus Inscriptionum Latinarum.

Eun. – Eunapius, Historiae, K. Müller, Fragmenta Historicum Graecum, t. 4, Paris 1870.

Eun. V. Soph. – Eunapius, Vitae sophistarum, wyd. R. Goulet, Paris 2014 (Les Belles Lettres); W.C. Wright, Philostratus, Lives of the Sophists. Eunapius, Lives of the Philosophers and Sophists, London 1921.

Iul. Ep. – Iulianus, Epistulae, wyd. J. Bidez, G. Rochefort, Ch. Lacombrade, Julien: Œuvres complètes, Paris 1924–1964 (Les Belles Lettres).

Lib. Ep. – Libanius, Epistulae, wyd. R. Foerster, Leipzig 1903–1927 (Bibliotheca Tauberiana); B. Cabouret, Paris 2000 (Les Belles Lettres).

Lib. Or. – Libanius, Orationes, wyd. R. Foerster, Leipzig 1903–1927 (Bibliotheca Tauberiana).

Philostorg – Philostorgius, Historia Ecclesiastica, wyd. J. Bidez, rev. F. Winkelmann, GCS, Berlin 1981.

Phot. Cod. – Photius, Bibliotheca, wyd. Photius, Bibliothèque, t. 1–9, Paris 1959–1991 (Les Belles Lettres).

Soc. Hist. Eccl. – Socrates Scholasticus, Historia ecclesiastica, wyd. G.C. Hansen, Sokrates: Kirchengeschichte, Berlin 1995; P. Périchon, P. Maraval, Socrate de Constantinople, Histoire ecclésiastique, Paris 2004–2007 (Sources chrétiennes).

Suda – Suidae Lexicon, Teubner, Leipzig 1928–1938.

TLL – Thesaurus Linguae Latinae.

Zon. – Ioannis Zonarae epitome historiarum, wyd. L. Dindorf, Teubner, Leipzig 1868–1875.

Zos. Hist. – Zosimos, Historia Nova, wyd. L. Mendelssohn, Leipzig 1867 (Bibliotheca Tauberiana); F. Paschoud, Paris 1971–1989 (Les Belles Lettres).

Opracowania

Bird H.W., A Reconstruction of the Life and Career of S. Aurelius Victor, „The Classical Journal” 1975, 70.

Bird H.W., Aurelius Victor: De Caesaribus. Translated with an Introduction and Commentary by H.W. Bird, Liverpool 1994.

Bird H.W., Julian and Aurelius Victor, „Latomus” 1996, 55.

Bird H.W., Sextus Aurelius Victor. A Historiographical Study, Windsor 1984.

Boeft J. den, Hengst D. den, Teitler H.C., Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXI, Groningen 1987.

Boeft J. den, Drijvers J.W., Hengst D. den, Teitler H.C., Philological and Historical Commentary on Ammianus Marcellinus XXIX, Leiden–Boston 2013.

Boer W. den, Some Minor Roman Historians, Leiden 1972.

Chastagnol A., Les Fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire, Paris 1962.

Matthews J., The Roman Empire of Ammianus, Ann Arbor 2007.

Matthews J., Western Aristocracies and Imperial Court A.D. 364–425, Oxford 1975.

Nehring P., Brewiaria dziejów rzymskich, Warszawa 2010.

Nixon C.E.V., Aurelius Victor and Julian, „Classical Philology” 1991, 86.

Paschoud F., Jovien ou Julien? À propos du Fragment 40 Müller de l’oeuvre historique d’Eunape, w: Eunape, Olympiodore, Zosime. Scripta minora, red. F. Paschoud, Bari 2006.

Szidat J., Historischer Kommentar zu Ammianus Marcellinus Buch XX–XXI, Stuttgart 1996.

Szidat J., Zur Ankunft Iulians in Sirmium 361 N. Chr. auf seinem Zug gegen Constantius II, „Historia” 1975, 24.

Zawadzki T., Les procès politiques de l’an 371/372 (Amm. Marc. XXIX 1,29–33; Eunapius, Vitae Soph. VII 6,3; D. 480), w: Labor Omnibus Unus. Gerold Walser zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern, red. H.E. Herzig, R. Frei-Stolba, Stuttgart 1989.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2019.46.71-84
Data publikacji: 2019-04-25 10:00:27
Data złożenia artykułu: 2017-10-31 09:38:10


Statystyki


Widoczność abstraktów - 787
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF - 312

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2019 Robert Sławomir Suski

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.