Opracowanie zasobu w opinii archiwistów archiwów państwowych w Polsce w świetle wyników ankiety z 2018 roku

Dariusz Magier

Streszczenie w języku polskim


Polskie archiwa państwowe pod wpływem rewolucji cyfrowej i zwrotu posthumanistycznego stoją na przed trudnym wyborem kierunku działań w zakresie opracowania materiałów archiwalnych. Okresowe odejście od opracowania, spowodowanego procesem przenoszenia ewidencji archiwalnej do wersji cyfrowej (retrokonwersja) sprzyja próbie zastanowienia się, jakie to opracowanie po zakończeniu tej akcji ma być. Pierwsze propozycje metodycznych zmian ujrzały już światło dzienne. Co o kierunku tych zmian myślą archiwiści? Artykuł powstał na podstawie analizy ankiety przeprowadzonej wśród pracowników archiwów państwowych i omawia ich stosunek do opracowania akt.


Słowa kluczowe


archiwa; archiwistyka; archiwiści; materiały archiwalne; opracowanie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Archival sources

Kancelaria Archiwum Państwowego w Siedlcach:

Projekt założeń do projektu ustawy ‘Prawo o archiwach’ Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych 10.04.2018 r. (znak sprawy: Z_ND-I-025.1.2017).

Printed sources

Decyzja nr 20 NDAP z 10.12.2002 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących uproszczonego opracowania zasobu archiwalnego przechowywanego w archiwach państwowych. https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/akty_normatywne/dec_20_2002.pdf [accessed on: 26 I 2019].

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ‘Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polski’ 2018, no. 217.

Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w 2017 r., https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2017.PDF [accessed on: 26 I 2019].

Sprawozdanie z działalności Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych w 2018 r., https://www.archiwa.gov.pl/files/SPRAWOZDANIE_2018_.pdf [accessed on: 16 I 2020].

Strategia archiwów państwowych na lata 2010–2020. https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Strategia_archiww_pastwowych_na_lata_2010_2020.pdf [accessed on: 26 I 2019].

Zarządzenie nr 8 NDAP z 30.01.2018 r. w sprawie inwentaryzacji materiałów archiwalnych oraz sporządzania i zatwierdzania elektronicznych inwentarzy archiwalnych dla zespołów (zbiorów) w archiwach państwowych, https://www.archiwa.gov.pl/files/zarzadzenia_NDAP/zarz8_2018.pdf [accessed on: 26 I 2019].

Studies

Ciechanowski H., Działalność naukowa archiwów państwowych w koncepcjach Naczelnych Dyrektorów Archiwów państwowych w XXI w. (artykuł dyskusyjny), ‘Archeion’ 2018, 119.

Kwiatkowska K., Metodyka opracowania zasobu archiwalnego ze szczególnym uwzględnieniem akt spraw, Toruń 2014.

Magier D., Wyniki ankiety ‘Opracowanie w archiwach państwowych AD 2018’, http://archiwozofia.com/single-post/2019/07/17/Wyniki-ankiety-Opracowanie-w-archiwach-pa%C5%84stwowych-AD-2018, [accessed on: 16 I 2019].

Staszewska H., Strategia opracowania zasobu archiwalnego w archiwach – zarys problemu, paper delivered during VII National Conference of Polish Archivists, Kielce, 21 IX 2017.

Staszewska H., Uproszczone metody opracowania w archiwach państwowych – eksperyment metodyczny czy statystyczny, http://adacta.archiwa.net/file/2010torun/HS_upMetody.pdf [accessed on: 26 I 2019].

Stępniak W., Koncepcje działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji, ‘Archeion’ 2011, 112.

Stępniak W., Najważniejsze zmiany w kierunku działalności archiwów państwowych w latach 2011–2013, ‘Archeion’ 2013, 114.

Woźniak W., Koncepcja działania na stanowisku Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz metody jej realizacji, ‘Archeion’ 2016, 117.
DOI: http://dx.doi.org/10.17951/rh.2020.49.531-543
Data publikacji: 2020-12-21 13:06:23
Data złożenia artykułu: 2019-02-25 11:17:34


Statystyki


Widoczność abstraktów - 796
Pobrania artykułów (od 2020-06-17) - PDF (English) - 434

WskaźnikiOdwołania zewnętrzne

  • Brak odwołań zewnętrznych


Prawa autorskie (c) 2020 Dariusz Magier

Creative Commons License
Powyższa praca jest udostępniana na lcencji Creative Commons Attribution 4.0 International License.